کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

GPS چیست و چگونه کار می کند؟(قسمت دوم)
شنبه ۳٠ دی ۱۳۸٥  

GPS چیست و چگونه کار می کند؟(قسمت دوم)

روش تعیین موقعیت توسط GPS

اگرفاصله ما ازماهواره 1 درحدود 10 کیلومتر باشد بنابراین مکان ما درفضا برمحیط کرده به مرکزیت ماهواره اوشعاع 10 کیلومتر منطبق می باشد حال فرض می کنیم فاصله ما ازماهواره 20 درحدود 11 کیلومتر باشد دراین حالت نیز مکان ما درفضا برروی محیط کره ای به مرکز ماهواره 2 وشعاع 11 کیلومتر واقع  است فصل مشترک این دوکره می تواند یک دایره باشد که مکان ما بطورقطع برروی محیط این دایره قراردارد .حال اگر ماهواره سوم را نیز درنظربگیریم که فاصله اش با ما 12 کیلومترباشد دراین صورت فصل مشترک کره مربوط به ماهواره 3 با فصل مشترک کره های ماهواره ای 1و2 حداکثر دونقطه می باشد که قطعاً یکی ازاین دو مبین مکان واقعی ما خواهد بود.اما بطورقطعی یکی از این دو نقطه نامعقول می باشد .بطورمثال دارای ارتفاع بیشتری از سطح زمین است . لذا کامپیوترهای داخل گیرنده هایGPS با استفاده ازتکنیک های گوناگون قادر به تشخیص نقطه غلط می باشند.ازنظر تئوری با استفاده از3 ماهواره می توانیم مکان خودرا به دست آوریم ولی به دلیل فنی اگرچنانچه ماهواره چهارم را همانند ماهواره های 1و2 انتخاب کنیم بطورقطع فصل مشترک این چهار کره یک نقطه خواهد بود واین نقطه مختصات مکانی مارا نشان می دهد استفاده کنندگانی که درارتفاعی مششخص قراردارند (مانندکشتی هایی که درسطح دریا واقع باشند)به سهولت میتوانند با استفاده ازدوماهواره مکان خودرا تعیین نمایند . دراین حالت کره زمین را می توان جایگزین ماهواره سوم کردوازیک مرحله محاسبه مسافت صرفنظر نمود بدین ترتیب این فرصت جهت انجام سایرمحاسبات قابل بهره برداری بوده وعملاً مکان یابی افزایش می یابد .بطورخلاصه می توان بیان کرد که مبنای کار GPS استفاده ازماهواره به عنوان مرجعی جهت یافتن موقعیت درهرنقطه زمین می باشد سایر مسایل این سیستم صرفاً جزئیات تکنیکی هستند که به سرعت و دقت وسهولت عمل موقعیت یابی کمک می کند.

روش محاسبه مسافت ازماهواره

درسیستم موقعیت یاب جهانی GPS قدم اساسی دانستن میزان مسافت ازماهواره است بنابراین استفاده ازتکنیک های پیشرفته به منظور محاسبه مسافت امری اجتناب ناپذیر است ایده اصلی این موضوع براساس همان معادله سرعت نوردرمدت زمان تاخیراستواراست سیستم GPS بدین صورت کارمی کند که گیرنده کاربر مدت زمانی را که طول میکشد تا امواج رادیویی ازماهواره به اوبرسد را اندازه گیری می کند.همانطورکه می دانید امواج رادیویی با سرعت نورحرکت می کند و بدین ترتیب با حاصلضرب اندازه گیری شده درسرعت نور مسافت خود را تاماهواره بدست می‌آورد و این کارحداقل بایستی برای 3 ماهواره مشخص، صورت گیرد بنابراین باید برای اندزه گیری زمان رسیدن به سیگنال ازساعتهای خیلی کوتاه باشند زیرا امواج با داشتن سرعت نورخیلی سریع حرکت می کنند. مثلاً اگرماهواره ای دقیقا دربالای سرما باشد حدود 60 میلی ثانیه طول می کشد تا امواج رادیویی آن به ما برسد دقت ساعت گیرنده های GPS حدود نانو ثانیه می باشد. یک اختلاف زمانی بین کپی کدGPS ایجاد شده دربرگیرنده بااصل کد رسیده ازماهواره وجود دارد که با ضرب کردن آن درسرعت نور, شبه فاصله به دست می آید این روش با هردو کد A/C,P امکان پذیرهستند .کدهای تولیدشده دربرگیرنده ازساعت خودگیرنده منتج می شوند وکدهای ارسالی ماهواره نیز توسط ماهواره ایجاد میشود .خطای زمانی درهردوساعت گیرنده وماهواره باعث می شود که فاصله اندازه گیری شده با فاصله هندسی بین ماهواره و گیرنده فرق داشته باشد  این ساعتها بسیار دقیق وگران قیمت می‌باشند وماهواره ها جهت قابلیت اطمینان بیشتر دارای 4 ساعت اتمی هستند ولی در گیرنده ها به دلیل گران قیمت بودن این ساعتها نمی توان ازآنها استفاده نمود لذا ازساعتهای ارزانتری استفاده می شود که درعمل ایجاد اختلاف جزئی دراندازه گیری زمان می نمایند .البته با استفاده از راه حلهایی تصحیح صورت می گیرد.

 

مزایای سیستم GPS

× دقت بسیار زیاد در موقعیت یابی
× داشتن پوشش جهانی
× دارا بودن زمان بندی دقیق
× نداشتن هیچ گونه هزینه برای استفاده کنندگان
× تعیین سرعت درسه محور مختصات
× قابلیت دسترسی همیشگی
× قابلیت کاربردی در هرشرایط آب و هوایی
× عدم محدودیت دربکارگیری همگانی
× دقت نسبی IPPM برای طولهای کوتاه از1 تا 100 کیلومتر.
× تعیین سرعت درسه محور , زمان , تعیین فاصله سمت و گرای نقطه مبداء و مقصد
× توانایی دید همزمان با یک گیرنده

ماهواره ابتدا اطلاعات و داده های ناوبری را به پنج ایستگاه کنترل که در مناطق کلردواسپرینگ(5) کو آجالین (6) دیه گوگارسی (7) آسنشن (8) و هاوایی (9) قراردارند ارسال می کند که درواقع این سیگنال ها ماهواره ها را ردیابی (10) می کنند.

سپس این ایستگاهها اطلاعات خودرا به ایستگاه کنترل ماهواره (ایستگاه اصلی که همان کلرادواسپرینگ می‌باشد) ارسال کنند که وظایف آن پردازش داده ها ارسال به ماهواره و نظارت برکنترل روزانه ماهواره است سپس این داده ها به سه آنت زمینی دیگر ارسال می شود که توسط این آنتها اطلاعات کنترل شده به ماهواره جهت تصحیح جهت ساعت ماهواره و فرامین و دستورات تله منزی ارسال می شود به این کار اصطلاحاً ataupload شدن ماهواره گفته میشود.

منبع: www.akhtarnama.com و دانشنامه ویکی پدیا

ادامه دارد...


کلمات کلیدی: gps ،کلمات کلیدی: جی پی اس
 
 
چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٥  

همين نزديكي ها ، پشت كوه اين كوه بلند،
پشت دريا شهري است
قايقي خواهم ساخت
خواهم انداخت به آب
دور خواهم شد از اين خاک غريب.
 
كفشهايم كو ...

كفش‌هايم كو ؟

بايد امشب بروم.


 
GPS چیست و چگونه کار می کند؟(قسمت اول)
یکشنبه ٢٤ دی ۱۳۸٥  

GPS چیست و چگونه کار می کند؟(قسمت اول)

جی‌پی‌اس یا سیستم موقعیت‌یاب جهانی (Global Positioning Systems)، یک سیستم راهبری و مسیریابی ماهواره‌ای است که از شبکه‌ای با حداقل ۲۴ ماهواره تشکیل شده است. این ماهواره‌ها به سفارش وزارت دفاع ایالات متحده ساخته و در مدار زمین قرار داده شده‌اند. جی‌پی‌اس در ابتدا برای مصارف نظامی تهیه شد ولی از سال ۱۹۸۰ استفاده عمومی آن آزاد و آغاز شد.

خدمات این مجموعه در هر شرایط آب و هوایی و در هر نقطه از کره زمین در تمام شبانه‌روز در دسترس است و استفاده از آن رایگان است.

علاوه بر جی‌پی‌اس، دو سیستم کمابیش مشابه دیگر نیز وجود دارد: سیستم گلوناس که دولت شوروی ساخته و اکنون به‌دست کشور روسیه اداره می‌شود و سیستم گالیله که کشورهای اروپائی آن را برای وابسته نبودن به سیستم آمریکائی جی‌پی‌اس ساخته اند.

قطب نماهایی که با نیروی مغناطیسی زمین جهت یابی می‌‌کنند، به تدریج جای خود را به گیرنده‌های جی‌پی‌اس خواهند داد؛ جی‌پی‌اس، سامانه‌ای است که به کمک گروهی از ماهواره‌ها جهت یابی می‌‌کند. ماهواره‌هایی که هرکدام در مدارهای خود به دور زمین در گردشند؛ این ماهواره‌ها با ایستگاه‌های ویژه‌ای بر روی زمین در تماس اند و همواره موقعیت آن‌ها در فضا مشخص است. دستگاه گیرندهٔ جی‌پی‌اس شما، با ارتباط با تعدادی از این ماهواره ها، فاصلهٔ شمارا تا آن‌ها تعین می‌‌کند و سپس موقعیت دقیق شما روی زمین بدست می‌‌آید.

در واقع اساس کار این سامانه، فرستادن سیگنال‌های رادیویی با فرکانس بالا و به طور پیوسته است که زمان و مکان ماهواره را نسبت به زمین مشخص می‌‌کند و یک گیرندهٔ جی‌پی‌اس روی زمین، با گرفتن این اطلاعات از سه ماهواره یا بیشتر، آن‌ها را پردازش می‌‌کند و موقعیت کاربر را در هر نقطهٔ زمین، در هر ساعتی از شبانه روز و در هر وضعیت آب و هوایی به او نشان می‌‌دهد.

با چندین اندازه گیری متعدد، گیرنده به محاسبهٔ سرعت، مدت زمان سفر، فاصلهٔ شما تا مقصد، مختصات جغرافیایی (طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا)، زمان طلوع و غروب خورشید و ماه (در تقویم نجومی)، تعداد ماهواره ها، زمان محلی و ... می‌‌پردازد و آن را در اختیار کاربر قرار می‌‌دهد. به طور میانگین، هشت ماهواره از 24 ماهواره، در اطراف هر نقطه از کرهٔ خاکی که باشید در آسمان گشت می‌‌زنند.

هرچه گیرندهٔ شما به ماهواره‌های بیشتری وصل شود، اطلاعات دقیق تری را برای شما محاسبه می‌‌کند. جی‌پی‌اس، در ابتدا تنها استفادهٔ نظامی داشته است، ولی از سال 1980 به بعد تصمیم گرفته شد تا از آن در فعالیت‌های غیر نظامی هم استفاده شود ؛ تا جایی که امروزه حتی در ماهی گیری و شکار هم مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. این ماهواره‌ها به سفارش وزارت دفاع ایالات متحده ساخته و در مدار زمین قرار داده شده‌اند.

سیستم تعیین موقعیت جهانی GPS متشکل از 24 ماهواره است که درارتفاع 20000 کیلومتری ازسطح زمین قراردارند ودر 6 مدار که هرمدار 4 ماهواره قرارداد وبا زاویه میل 55 درجه وپر یود ساعتی 12 ساعته درگردشند .

هرماهوارهGPS دوموج با دو فرکانس درباند امواج الکترومغناطیسی (L1, L2 ) ارسال می کند موج L1 با فرکانس1575 MHZ  و موج L2 با فرکانس1227 MHZ  می باشد.

ماهواره‌های جی پی اس :

 

۲۴ عدد ماهواره جی‌پی‌اس در مدارهایی بفاصله ۲۴۰۰۰ هزار مایل از سطح دریا گردش می‌کنند. هر ماهواره دقیقاً طی ۱۲ ساعت یک دور کامل بدور زمین می‌‌گردد. سرعت هریک ۷۰۰۰ مایل بر ساعت است. این ماهواره‌ها نیروی خود را از خورشید تأمین می‌کنند. همچنین باتری‌هایی نیز برای زمانهای خورشید گرفتگی و یا مواقعی که در سایه زمین حرکت می‌کنند به‌همراه دارند. راکتهای کوچکی نیز ماهواره‌ها را در مسیر صحیح نگاه می‌دارد. به این ماهواره‌ها NAVSTAR نیز گفته می‌شود.

در اینجا به برخی مشخصه‌های جالب این سیستم اشاره می‌‌کنیم:

    * اولین ماهواره جی‌پی‌اس در سال ۱۹۷۸ یعنی حدود ۳۵ سال پیش در مدار زمین قرار گرفت.
    * در سال ۱۹۹۴ شبکه ۲۴ عددی NAVSTAR تکمیل گردید.
    * عمر هر ماهواره حدود ۱۰ سال است که پس از آن جایگزین می‌گردد.
    * هر ماهواره حدود ۱۰۰۰ کیلوگرم وزن دارد و طول باتری‌های خورشیدی آن ۵.۵ متر است.
    * انرژی مصرفی هر ماهواره، کمتر از ۵۰ وات است.

جی‌پی‌اس چگونه کار می‌کند؟

ماهواره‌های این سیستم، در مدارهای دقیق هر روز ۲ بار به‌دور زمین می‌‌گردند و اطلاعاتی را به زمین مخابره می‌کنند. گیرنده‌های جی‌پی‌اس این اطلاعات را دریافت کرده و با انجام محاسبات هندسی، محل دقیق گیرنده را نسبت به زمین محاسبه می‌کنند. در واقع گیرنده زمان ارسال سیگنال از ماهواره را با زمان دریافت آن مقایسه می‌‌کند. از اختلاف این دو زمان، فاصله گیرنده از ماهواره تعیین می‌‌گردد. این عمل را با داده‌های دریافتی از چند ماهواره دیگر تکرار می‌کند و بدین ترتیب محل دقیق گیرنده را با تقریب ناچیز معین می‌‌کند.

گیرنده به دریافت اطلاعات هم‌زمان از حداقل ۳ ماهواره برای محاسبه ۲ بعدی و یافتن طول و عرض جغرافیایی، و همچنین دریافت اطلاعات حداقل ۴ ماهواره برای یافتن مختصات سه بعدی نیازمند است. با ادامه دریافت اطلاعات از ماهواره‌ها گیرنده اقدام به محاسبه سرعت، جهت، مسیرپیموده شده، فواصل طی شده، فاصله باقی مانده تا مقصد، زمان طلوع و غروب خورشید و بسیاری اطلاعات مفید دیگر، می‌نماید.

امواج ماهواره ها متشکل ازامواج حامل باند L مدوله شده با یک کداستاندار کد (C/A2ویک کد دقیق (کد P(3) ویک کددریانوردی ومختصات ماهواره به صورت توابع زمانی می باشد که دربر آن گیرنده های شخصی تفاوتهای زمانی بین وردوی کدهای C/A را اندازه گیری میکنند اگردراثر دخالت کنترل زمینی درانطباق زمانی خطایی بوجود نیاید گیرنده های شخصی ازدقتی حدود 15 متر برخوردار خواهند شد. مفهوم کلی ناوبری رادیویی بستگی به انتقال همزمان سیگنالهای رادیویی دارد اگر سیگنالهای رادیویی دقیقاً بطورهمزمان بطور فرستاده نشوند گیرنده نمی تواند بطوردقیق موقعیت را محاسبه نماید کنترل زمینی دراثر تاثیرگذاری بعضی ازماهواره ها درارسال سیگنال های C/A کمی قبل یا بعداز سایر ماهواره ها دخالت می کند دخالت عمدی اصلی , هما ن دسترسی موردی (4) به شمار می رود . گیرنده های شخصی میزان خطا را تشخیص نمی دهند. بلکه بطورتصادفی بین 15تا 100 متر دقت تغییر می یابد .البته دخالت عمدی برروی گیرنده های نظامی اثر نمی گذارد . منبع خطای دیگر وجود که برروی فرکانس سیگنال گیرنده های شخصی اثرمی گذارد که دخالت یونسفر نامیده می شود .زمانی که یک سیگنال رادیویی ازبین الکترونها ی آزاد یونسفر عبورمی کند تاخیر اندکی بوجود می آید برحسب مدت زمانی تاخیر که بوسیله الکترون های آزاد بوجود می آید ماهواره‌های GPS کدP را روی دوموج رادیویی با فرکانس های مختلف ارسال می کند که L1,L2 نامیده می شود .یک سیگنال به هنگام عبور ازیونسفر بیشتر ازدیگری به تاخیر می افتد.

گیرنده های گران قیمت هردوفرکانس را ردیابی می کنند و اختلاف وردی بین L1,L2  اندازه می گیرند مدت زمان تاخیری را محاسبه می کنند که الکترونها ی آزاد ی بوجود می آورند وتصحیحات لازم را برای تاخیر یونسفر انجام می دهند. گیرنده های شخصی نمی توانند تاثیر دخالت یونسفر را تصحیح کنند زیرا کدهای C/A فقط برروی فرکانس L1 فرستاده می شوند نوعی گیرنده های تخصصی وجوددارد که به عنوان گیرنده های بدون کدشناخته شده اند ودقت فوق العاده ای دارند که درآن بطورغیرمستقیم ازکد P استفاده می شود گیرنده ها ارزش کدP را مشابه آنچه که گیرنده های نظامی تشخیص می دهند نمی شناسند بنابراین دقت آنها با استفاده ازروش های خاص پردازش سیگنال بدست می آید آنها کد P رابرای چندروز دریافت کرده وپردازش می نمایند وپس از انجام محاسباتی چندمی توانند موقعیت نقاطی را تهیه کند که با دقت mm 10 با استفاده از3یا4 ماهواره عملی می باشد .البته این گیرنده بیشتر برای تعیین  موقعیت درکارهای نقشه برداری بکار می رود زیرا بایدچند روزبطور مداوم درآن نقطه اطلاعات دریافت و پردازش شود.

منبع: www.akhtarnama.com و دانشنامه ویکی پدیا

ادامه دارد...


کلمات کلیدی: gps ،کلمات کلیدی: جی پی اس
 
 
چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٥  

آبشار مارگون

شهرستان سپيدان به مركزيت اردكان، داراى دو بخش بيضاء و مركزى و در فاصله ۸۵ كيلومترى شيراز در شمال غرب استان فارس واقع شده است.آبشار مارگون و روستاي مارگون در دهستان كمهر از توابع شهرستان سپيدان قرار داشته و حاصل آب رودخانه کمهر است.

مارگون نامي فارسي و به معناي ماري است در دل کوه .
در كنار اين آبشار زيبا كوخهايي از كاه و گل زيستگاه انسانهاي مثل ما خود نمايي مي كند و نشانگر عمق محروميت بعد از سالهاست و اين محروميت خصيصه اينجا تنها نيست بلكه همدردهاي زيادي در جاي جاي ايران عزيز دارد. ولي صفا و صميميت مردمامنش رنگ و بويي ديگر دارد ؛ مردماني كه كلامشان صادقانه و عاشقانه است كه در عصر ما كلام صادقانه را به ندرت مي شنوي.

از ديگر جاذبه هاي سپيدان مي توان آبشار مرغك، چشمه شش پير، برم، درياچه و رودخانه شش پير، تنگ تيزاب ، درياچه برم فيروز كه در ارتفاع۳۵۰۰ متري قرار دارد ، قله رنج با ارتفاع ۳۹۶۰ متر و منطقه كوهستانى شكرك را نام برد.


 
 
یکشنبه ۱٧ دی ۱۳۸٥  

و اما عشق...
هر زمان كه عشق
در شما اشارتي كرد پس در او بشتابيد
هر چند راه او سخت و ناهموار باشد
و هر زمان بالهاي عشق شما را در بر گرفت خود را به او بسپاريد
هر چند كه تيغهاي پنهان در بال و پرش ممكن است شما را مجروح كند
هر زمان كه عشق با شما سخن گويد او را باور كنيد
هر چند دعوت او روياهاي شما را همچون باد مغرب در هم كوبد و باغ شما را خزان كند
زيرا عشق چنانكه شما را تاج بر سر مي نهد به صليب نيز مي كشد...

.: پيامبر :.
.: جبران خليل جبران ؛ ترجمه الهي قمشه اي :.


 
 
پنجشنبه ۱٤ دی ۱۳۸٥  

يلدا بازي

 محسن منو به دعوت كرده و تهديد کرده که اگه در يلدا بازي شرکت نکنم اون دنيا جلومو ميگيره ! به محسن گفتم مي نويسم اما سر فرصت . حالا دو هفته گذشته ديگه بهانه اي ندارم و بايد در يلدا بازي شرکت کنم.

اما نحوه ي بازي بدين قراراست: "کسي شروع مي کنه و 5 نکته از چيزهايي که احتمالا خوانندگان وبلاگش در مورد شخصيت او نمي دونند مي نويسه و در آخرش هم 5 نفر را معرفي مي کنه.  اون 5 نفر هم به همين ترتيب 5 نکته از چيزهايي که کمتر کسي در مورد شخصيت اون ها مي دونه را مي نويسند و هر کدوم 5 نفر ديگه را معرفي مي کنند و همين جوري ادامه پيدا مي کنه."

خوب اين هم پنج نکته از چيزهايي که احتمالا خيلي ها از شما دوستان در مورد من نميدونستيد:

1.محسن يعني پاك و تولدم همراه با دردسر بوده؛ تو شناسنامه من نوشته اند "متولد هفتم اردي بهشت ماه 1357" ,اما يادشون رفته كه بنويسند در شب سياه حكومت نظامي ! .

2. اصولا دوست ندارم كسي را آزرده خاطر كنم و اگر خواسته يا ناخواسته دل يه نفري رو بشكونم؛ حتي اگر مقصر نباشم تا زماني كه ازش دلجويي نكنم , عذاب وجدان دارم و پشت سر هم بد مي آورم.

تا تواني دلي بدست آور 

                     دل شكستن هنر نمي باشد.

3. ناگفته هاي بسياري از زمان دانشجويي ام دارم كه گوش مخملي شدنم براي اولين بار مربوط به همان دوران است. بعد از سالها چند وقتيست كه هوش و حواس درست و حسابي ندارم....

4. مي گويند سيزده بدر نحس است و شايد كمتر كسي تجربه اش كرده باشد. ولي اين نحسي در زمان خدمت گريبان گير من شد! در شب سيزده بدر سال 80 افسر نگهبان آشپزخانه پادگان بودم گروهبان نگهبانم از شهرستان نيامده بود و من مجبور بودم بجاش پاس بدم.دست آخر صبح بخاطر يك حلب 5 كيلويي روغن كه ظاهرا گم شده بود 1 روز بازداشت شدم و 3 روز هم اضافه خدمت خوردم.

5. به طرز وحشتناكي قلقلكي هستم و خيلي هم خوش خنده.
گاهي اوقات هم عصبي، تلخ ،  خودخواه ، بي تفاوت و بي احساس .(البته فقط گاهي)
ولي هميشه پر شور و پرانرژي ،  عاشق هيجان و خلاصه كلي مثبتم....!

در پايان اين بازي خطرناك هم هست، بايد احتياط  كرد .ما كه لو رفتيم اما بچه ها شما مواظب باشيد. 

و اما دعوت شدگان به يلدا بازي : ميثم ، آويسا ، حميد ،اشرف و آذرخش  . 

زود باشيد بنويسيد مي خواهم پي نوشتم رو اضافه كنم.


پي نوشت :

1) آذرخش اولين نفري كه يلدا بازي شو نوشته:


1-احساسات متضاد که باعث میشه سردرگم بشی ولی نذاری متوجه بشن !! مگر کسانی که از خط قرمزت رد شدن!!!

۲- من از هر گونه جانور موذی - سوسک و مارمولک و خر مگس و... - بدم می آد به ویژه اگه سوسک بالدار باشه !! سرتون نیومده خوب !! چند تا ماجرا دارن که میخواستم بعدنا هر کدوم رو جداگانه بنویسم اما .. ( امان از دست این اما ها )**** جیـــــغ زدم ، جیــــغ کشیدم !!! صدام تو  تمام خونه درازمون پیچید !! همه وحشت زده پریدن تو اتاقم !!! که دخترجانشون چی شده؟؟؟

- هیچی ، یه سوسک بالدار - احتمالآ از حیات پشتی اومده بود تو اتاقم !

((((( تو پرانتز بگم که من احتمالآ از دزد نمیترسم ، اما سوسک !!! ثابت کردم اینو ! این یکی رو دیگه بعدآ میگم ! کسی هم تو این مایه ها باهام شوخی نمیکنه ، تا حالا که شوخی ای نشده!))))).

 ۲)حميد من يه بدعتي نو گذاشتم و اون هم دعوت تلفني از حميد (ارغواني تيره) دوستي كه مدتهاست با وبلاگش دوست نيست و  نمي خوام دوباره وبلاگش رو راه بياندازد ... و با خواهش من  يلدا بازي شو در كامنتينگ من نوشته:


1 - تو دوران تحصيل البته تا قبل از دانشگاه هميشه شاگرد اول بودم و معدلم هم هميشه نوزده به بالا بود ... البته به جز دو سال آخر دبيرستان که در بعضي مقاطع به حول و حوش 17 هم رسيد ... ولي در همه اين سالها کمترين نمره اي که مي گرفتم انضباط بود ... يادمه که امتحانات معرفي سال چهارم دبيرستان معدلم نزديک 19 بود ولي نمره انضباطم 8 شده بود .... خلاصه يکي دو هفته کارم شده بود التماس به مدير و ناظم دبيرستان که بابا حداقل انضباطم رو بديد 12 تا معرفي بشم ...
 3 - آدم کم رويي نيستم به هيچ وجه ولي بلد نيستم ارتباط برقرار کنم با اطرافيان ... خصوصا با خانمها ... بارها شده که از کسي خوشم هم اومده ولي چون نمي دونم چي کار بايد بکنم از خير جلو رفتن و عنوان کردنش گذشتم ... همينه که با اين سن و سال هنوز يالغوزم ...:) ...
 4 - به خانواده ام خصوصا پدر و مادرم علاقه شديدي دارم ... تا به حال نشده که بي خبري ام از ونها حتي به يک روز هم برسه ... حتما در مسافرتهام روزي يک يا دوبار رو بهشون زنگ مي زنم ... و فقط به همين خاطر هم بود که موبايل خريدم ...

ادامه اش رو در كامنتينگ همين پست بخونيد.

 


 
 
پنجشنبه ٧ دی ۱۳۸٥  

روزي جواني از استاد  فرزانه اش پرسيد: "من گاهي مواقع براي مغلوب كردن رقبايم حركات خدعه آميزي را بر عليه آنان انجام مي دهم ولي براحتي مغلوب ميشوم كه اين خود براي من دلسردي و ياس و نا اميدي به همراه مي آورد چگونه مي توانم از اين آشفتگي و نا اميدي نجات پيدا كنم؟"
استاد بلند شد و با يك قطعه چوب خطي بر روي زمين كشيد و از جوان پرسيد:"چگونه مي توانيد اين خط را كوتاهتر كنيد؟"
جوان خط را بررسي كرد و چند جواب مختلف داد ، از جمله تكه تكه كردن خط. استاد سرش  را به معناي نپذيرفتن جواب تكان داد و خط ديگري بلندتر از خط قبل كشيد و گفت :"و حال خط قبلي چگونه به نظر مي رسد؟"
جوان در جواب گفت :"خوب كوتاهتر"
استاد سرش را به علامت تائيد تكان داد و گفت :"هميشه بهتر است قابليت خود را كه چيزي شبيه اين خط است، افزايش دهيد و سعي در كاهش دادن قابليت حريفتان نداشته باشيد."
راديو پيام...


 
 
شنبه ٢ دی ۱۳۸٥  

خاطره مشترک اقوام ایرانی

از میان جشن های باستانی ایران اکنون دیگر تنها دو جشن است که همچنان عموم ایرانیان خود را پایبند گرامیداشت آن می دانند و در هر کجا که باشند این دو آیین را پاس می دارند؛ نوروز و شب یلدا. دیرزمانی است که ایرانیان زاده شدن دوباره خورشید را در طولانی ترین شب سال جشن می گیرند. خوردن خوراکی ها و مراسم دیگر در این شب بهانه ای است برای بیدار ماندن و برگزاری جشنی که در هر منطقه با توجه به فرهنگ و اقلیم منطقه، آداب و رسوم و ویژگی های خاص خود برگزار می شود.
جالب اینجاست که علاوه بر استفاده از میوه هایی مثل انار، خوردن هندوانه در شب یلدا از ضرورت خاصی برخوردار است زیرا ایرانیان بر این باورند که خوردن هندوانه موجب مقاومت بدن در مقابل سرمای زمستان می شود شاید از این روست که در سراسر ایران زمین، کمتر جایی را بتوان یافت که خوردن هندوانه در شب یلدا جزو آداب و رسوم آن نباشد. در آذربایجان مردم باور دارند که با خوردن هندوانه لرز و سوز و سرما به تن آنها تاثیری ندارد.
مردم خطه آذربایجان در این شب برای دختری که نامزد خانواده است با تازه عروس ها، هدایایی می فرستند که اطرافش با هندوانه و شال قرمز بزرگی که گرداگرد آن می اندازند تزئین می کنند. چرا که معتقدند شال قرمز باعث خوشبختی شادی و بخت زیبای عروس می شود.در اردبیل رسم است که مردم، چله بزرگ را قسم می دهند که زیاد سخت نگیرد و معمولا گندم برشته و هندوانه و سبزه و مغز گردو و نخودچی و کشمش می خورند.
مردم شیراز در این شب سفره ای می گسترانند که بی شباهت به سفره هفت سین نوروز نیست و در آن آینه و قاب عکس علی (ع) را جای می دهند. انواع و اقسام آجیل و تنقلاتی چون نخودچی، کشمش، حلوا شکری و رنگینک و میوه هایی چون انار، به و بخصوص هندوانه خوراکی های این شب را تشکیل می دهند. در شیراز همچنین رسم است که شب چله هویچ پلو یا کوفته سبزی طبخ کنند. اما مردم گیلان که به تنوع غذایی و مهمان نوازی شهره اند در جای جای شهرها و روستاها آداب خاص خود را دارند. در گیلان، مردم هندوانه را حتما فراهم می کنند و معتقدند که هر کس در شب چله هندوانه بخورد در تابستان احساس تشنگی نمی کند و در زمستان سرما را حس نخواهد کرد.
«آوکنوس» خوراکی وسوسه برانگیز و جدانشدنی از مهمانی های شب چله گیلان است. ازگیل خام (کنوس) را در خمره می ریزند و بعد از اضافه کردن نمک آن را پر از آب می کنند. سپس در خم را می بندند و آنرا یک ماهی نگاه می دارند تا پخته و ترشمزه و آبدار شود. آوکونوس را که عمدتا با نمک، گلپر و یا «دلار» (نمک سبز) می خورند در دید و بازدید های نوروزی گیلانیان هم می توان دید در شب یلدا اشعار و ترانه های گوناگونی در این دیار سبز خوانده می شود و قصه گویی پیران از افسانه های ایرانی و اتفاقات گذشته برای کوچکتر های خانواده جلو های دیگر دارد .
شب چله گیلانی برای زوج های جوان هم شبی به یادماندنی است و در این شب خانواده داماد برای عروس خود هدایا به همراه انواع میوه های شب چله و به همراه ماهی بزرگ تزئین شده ای می فرستند و دو خانواده به همراه میهمانانی دیگر به خوشی و شادمانی این شب بلند پاییزی را به سپیده دم خوشبختی پیوند می زنند. در تبریز نیز در موسم یلدا «عاشیق ها» می نوازند. عاشیق ها خنیاگران محلی هستند که فی البداهه شعر می سرایند و ساز می زنند و داستان می گویند. قصه هایی که عاشیق ها در شب یلدا می گویند ریشه در افسانه های کهن ایرانی دارد.
دکتر محمود روح الامینی روایت جالبی از یلدای مردم کرمان ذکر می کند. بنا به روایت او مردم کرمان تا سحر انتظار می کشند تا از قارون افسانه ای استقبال کنند. قارون در لباس هیزم شکن برای خانواده های فقیر تکه های چوب می آورد. این چوب ها به طلا تبدیل می شوند و برای آن خانواده، ثروت و برکت به همراه می آورند. یکی از رسوم قیدیمی لرها به این شکل بوده که پسران کوچک و نوجوان شب یلدا بر پشت بام خانه ها می رفتند و کیسه ای را به همراه روسری(گلبندی) از سوراخ دودکش خانه ها به داخل آویزان می کرده اند و شعری محلی می خواندند با این مضمون که صاحبخانه، ان شاءالله خیر به خانه ات ببارد و کدخدای خانه ات نمیرد.
و آنگاه صاحبخانه از تنقلاتی که برای شب چله تدارک دیده بود داخل کیسه می گذاشت و بچه ها متناسب با کرم صاحبخانه برای او ترانه ای می خواندند. در سایر نقاط ایران نیز رسوم مختلفی رواج دارد. از جمله اینکه در شهر خوی هدیه دادن شیرینی پشمک رواج دارد و این کار گویا به مناسبت شباهت پشمک با برف است. در روستاهای خراسان و آذربایجان در این شب خانواده پسری که با دختری نامزد شده طی مراسمی شاد با ساز و دف هدایایی برای دختر می فرستند. در یکی از شهر های گرمسار نیز متداول است که افراد یک قوم، یک قبیله یا خانواده دور یکدیگر جمع می شوند و شب خروس پلو می خورند و پس از خوردن شام به نقل قصه، مثلها و لطیفه ها می پردازند.
در فرهنگ ایرانی که همچنان خانواده مهمترین رکن جامعه به شمار می رود خانواده های ایرانی هر کجا که باشند در شب یلدا در کنار هم جمع می شوند و بلندترین شب سال را به هر ترتیبی که می توانند با شادی و صفا سحر می کنند. و آنچه پس از آن می ماند خاطره شبی است که به خاطرات یلدا های شیرین گذشته افزوده شده است. رضا نادم
.............................................................................................

اما شب يلداي من تنهايي در خانه و بي خوابي تا صبح از فكر مادربزرگي كه در بيمارستان چشم انتظار است...