کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

 
یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٥  

كلاهه , ارجين و ...

آدم ها به هم گل مي دهند ، چون معناي حقيقي عشق در گل ها نهفته است . كسي كه بكوشد صاحب گلي شود ، پژمردن زيبايي اش را هم خواهد ديد . اما اگر به همين بسنده كند كه گلي را در دشتي بنگرد ، همواره با او خواهد ماند. چون آن گل با عصر هنگام ، با غروب خورشيد ، با بوي زمين خيس و با ابرهاي افق آميخته است ... پائولو کوئيلو


 
 
پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٥  

فردا هفتم اردي بهشت و روز تولدم ...
امروز سعيد, يكي از بهترين دوستان دبيرستانيم بهم اميل زده بود و تولدم رو تبريك گفته بود آخه جمعه تولد خودشه براي همين يادش مونده بود. خيلي وقت بود ازش خبري نداشتم. گزيده از رباعيات خيام رو برام فرستاده بود . اشعار رو خوندم و يكي از رباعي ها خيلي زيبا بود و خيلي نظرم رو جلب كرد, دلم نيامد كه ننويسم.
اما خيلي وقت بود كه دست به قلم و مركب و دوات و ... نزده بودم. اصلا نمي دونستم كجا گذاشتم.خلا صه كلي گشتم و گشتم و دست آخر گوشه كمد پيداشون كردم چقدر هم دلم براشون تنگ شده بود ,آخه يه زماني تنها سرگمي من بودند.با اينحال شروع كردم . بعد از تمرين تازه سه چهار تا كاغذ خراب كردم تا اينكه مي بينيد چه از آب در آمد.
خدايا شكر......
خوش باش دمي كه زندگاني اين است ...
مي نوش كه عمر جاوداني اينست،
خود حاصلت از دور جواني اينست،
هنگام گل و مل است و ياران سر مست،
خوش باش دمي، كه زندگاني اينست
.