کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

خاطره ای از پاییز
پنجشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸۸  

 

                                                                                                                       عکس: محسن عسگری

 

پ.ن : دوراهی بند یخچال،گذر آقا مهدی


 
میل فرنگی
یکشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸۸  

 

 

میل فرنگی؛گرامیداشت یاد و خاطره زنده یاد محمد رضا کاشفی