کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

سیستم مختصات UTM (قسمت اول)
جمعه ۳٠ مهر ۱۳۸٩  

 


مقدمه:

نقشه چیست؟

نقشه عبارتست از تصویر قائم عوارض سطح زمین است بر روی یک سطح دو بعدی که کلیه عوارض زمین به طور یکسان در آن کوچک شده باشند.که به این نسبت کوچک شدن مقیاس گفته میشود.

نقشه های توپوگرافی کاملترین نوع نقشه می باشند.این نقشه ها دارای یک مبنای مسطحاتی و یک سیستم تصویر می باشند.که بحث ما مربوط سیستم تصویر و سیستم مختصات است.

می دانیم که زمین کروی است و تبدیل یک سطح کروی به یک سطح مسطوی ، بدون بریدگی و کشیدگی بخش هایی از آن امکان پذیر نیست .  مهمترین مسئله در مبحث سیستم های تصویر ، نحوه انتقال شبکه جغرافیایی از یک سطح کروی به روی یک سطح مستوی و افقی است. چون کره یک شکل قابل گسترش نیست ، پس برای به دست آوردن مدلی از آن در روی یک سطح مستوی ، ابتدا باید تصویر آن را روی یک شکل قابل گسترش مثل  مخروط ، استوانه یا صفحه مستوی منتقل نموده و سپس آنها را گسترش داد .


 

برای این منظور  به طور فرضی از یک کره شفاف که مختصات روی آن ترسیم شده ، یا از یک کره سیمی استفاده میگردد. در مرکز این کره لامپی روشن است و سایه مختصات روی سطح استوانه یا مخروطی که مماس بر سطح این کره است منتقل میگردد. سپس مخروط و استوانه مماس بر سطح این کره که سایه مختصات بر روی آن ترسیم شده است  قابل گسترش خواهد بود. هر چند عملا چنین کاری صورت نمیگیرد و تقریبا تمامی سیستم های تصویر از طریق یک سری روابط و محاسبات ریاضی ترسیم و تبدیل  میگردند.

انواع سیستم های تصویر

مستوی - Azimutal یا Zenithal  ،مخروطی - Conical ، استوانه ای -Cylindrical ، و سیستم های تصویر منفرد - Individual .


UTM

 

UTM یا Universal Transverse Mercator از نوع سیستم تصویر استوانه ای میباشد.از این سیستم برای تهیه نقشه های 84 درجه شمالی و 80 درجه جنوبی استفاده میگردد.

در این سیستم 60 نصف النهار با فاصله 6 درجه در نظر گرفته میشود و با هر چرخش کره در داخل استوانه و مماس نمودن آن با یک نصف النهار ، یک قاچ تهیه میشود. بنابراین برای کل جهان 60 قاچ 6 درجه ای تهیه میشود. هر قاچ نیز از مدار 80 درجه جنوبی تا 84 درجه شمالی به قطعات 8 درجه ای تقسیم شده است که آنها نیز با حروف الفبای لاتین از C تا X به غیر از حروف I واز جنوب به شمال نامگذاری شده است .بدین ترتیب تمامی نقشه کره زمین به 1200 قطعه تقسیم شده است . هر یک از آن قطعات را یک منطقه شبکه بندی میگویند . هر منطقه شبکه بندی با یک عدد و یک حرف لاتین مشخص می شود . ابعاد این منطقه 6 در 8 درجه ( 600 تا 900 کیلومتر ) میباشد .به دلیل کوچک مقیاس بودن مناطق شبکه بندی شده ، آنها را مجددا به مربع های 100 کیلومتری تقسیم میکنند.به هر 6 درجه یک قاچ یا Zone می گویند.ایران بین طول های جغرافیایی ۴۴ تا ۶۳ شرقی واقع است و قاچ های آن ۳۸ تا ۴۱ میباشد .

 

 

 

 

 


 


ادامه دارد ...

منابع:

1- ترجمه آزاد به همراه توضیحات مترجم:

https://www.e-education.psu.edu/natureofgeoinfo/c2_p22.html

2- مبانی نقشه خوانی ،مجتبی یمانی

3- کارتوگرافی ،دکتر مجید همراه

هرگونه بازنشر این مقاله، منوط به درج منبع (kolaheh.persianblog.ir) می باشد.


کلمات کلیدی: سیستم های مختصات ،کلمات کلیدی: سیستم مختصات utm ،کلمات کلیدی: universal transverse mercator ،کلمات کلیدی: utm coordinate system
 
تحلیل نیروها در سیستم های بالاکشی
چهارشنبه ٢۱ مهر ۱۳۸٩  

تحلیل نیروها سیستم های  بالاکشی

Pulley systems analyze

MOUFLAGES-titre.jpg

مقدمه:

سیستم بالاکشی که در فرانسوی به آن موفلاژ Mouflage ؛ در آلمانی فلاشن زوگ Flaschenzug و در انگلیسی بالاکشی  pulley systems به آن گفته میشود ، سیستمی است متشکل از قرقره و طناب  و گره های اتوبلاک که با تبعیت از قانون قرقره ها به یک امداد گر این امکان را می دهد که با حداقل نیرو و تلاش در برابر افزایش بیشتری در طول طناب کشیده شده ،مصدوم را بالا می کشد.

در تئوری: سیستم نیروی امدادگر را تقسیم می کند.

در عمل: دو چیز مانع کارآمدی سیستم می شود و  محدودیت ایجاد می کند.

1-لوازم زیادی مورد نیاز است.

2-اصطکاک مشکل ساز است.

در این مقاله به بررسی انواع مدلهای بالاکشی و تحلیل نیرو های وارده بر هر یک از بازورها می پردازیم و در مقاله بعد این نیرو ها در دو نمونه تئوری و عملی محاسبه می گردند.

توضیحات:

  • برای نقاط اتصال قرقره ها بهتر از کاربین های معمولی عمل می کنند
  • نقطه ابتدایی سیستم (کارگاه) ثابت است.
  • گره اتوبلاک(خودکار): به سیستم متصل است و به امدادگر اجازه حرکت طناب را در یک جهت می دهد و در جهت دیگر طناب را متوقف می سازد.
  • گره های اتوبلوک مورد استفاده:مشار یا پروسیک فرانسوی،گره گاردا،گره های Lorenzy &  Rémy
  • ابزارهای قفل شونده : یومارBasicوExpedition،Minitraxion، Ropeman،Reverso،ATC ،Girigiri ،Yoyo ،Gigi ،ABS ،Magic
  • برای قفل کردن می توان از: طنابچه با استفاده از گره چفت شونده؛ Ropeman یا  Tbloc  استفاده کرد.

*برای محاسبه  بازده سیستم بالاکشی در مدلهای زیر،اصطکاک و کشسانی طناب صفر محاسبه شده است و طناب ها بصورت موازی در نظر گرفته شده اند.

*مدل هایی که از سیستم بالاکشی مشاهده می کنید،نشان دهنده وضعیت ابتدایی سیستم است؛پس از وارد شدن نیرو به سیستم جهت ادامه کار امدادگر می بایست گره های اتوبلوک را جابجا کرده و به مصدوم نزدیک کند.

*در تمامی مدل های ارائه شده از سیستم بالاکشی ،فرایند بالاکشی پس از انتقال وزن مصدوم به کارگاه قابل اجرا می باشد.انتقال وزن می تواند با استفاده از گره گاردا یا ابزار های قفل شونده اجرا گردد.

*در صورت استفاده از قرقره بجای کارابین به علت حذف اصطکاک طناب با کارابین انرژی تلف شده حدود 5 تا 10 درصد کاهش پیدا می کند.

 

روش اول : سیستم چرخ یا قرقره

اگر به اندازه کافی جا برای جابجایی وجود داشته باشد؛امدادگر یک گره اتوبلوک بر روی طناب مصدوم میزند.امدادگر نیروی وزن خود را بر روی ادامه طناب بار دار (طناب متصل به مصدوم) منتقل کرده و باعث حرکت و جابجایی مصدوم می شود. برای ادامه فرایند بالاکشی می بایست گره اتوبلوک را جابجا کرده و به نزدیک ترین نقطه ممکن به مصدوم برسانیم.

جهت کشیدن: بالا

بازده: اگر امدادگر 1 متر از طناب را بکشد؛مصدوم یا کوهنورد فقط 1 متر جابجا می شود و صعود می کند.

درصورتیکه گره های اتوبلوک که به  علت فرایند بالاکشی به کارگاه نزدیک میشوند؛مرتبا از کارگاه دور شوند،مطمئنا سیستم عملکرد بهتری خواهد داشت.

روش دوم:موفلاژ ساده

این مدل در ایران فلاشن زوک تک قرقره(ساده) نامیده میشود.

در این مدل ادامه طناب بار دار (طناب متصل به مصدوم) از داخل قرقره ای که با یک گره اتوبلوک به طناب بار دار متصل است عبور می کند و یک قرقره متحرک را به سیستم اضافه می کند.مزیت مکانیکی قرقره متحرک دو برابر قرقره ثابت است.

جهت کشیدن: بالا

بازده:اگر امدادگر 3 متر از طناب را بکشد؛مصدوم یا کوهنورد فقط 1 متر جابجا می شود و صعود می کند،به عبارت دیگرامدادگربا نیروی F طناب را میکشد ولی نیروی 3F به مصدوم وارد میشد.نتیجه افزایش نیرو و جابجایی کمتر.

*برای تغییر جهت کشش می توان یک کارابین به کارگاه متصل کرد و طناب را از داخل آن عبور داد.روش سوم:موفلاژ دوبل

این مدل در ایران فلاشن زوک سه به یک نامیده میشود.

در این مدل هم بروی ادامه طناب بار دار و هم بر روی طناب باردار با استفاده از گره اتوبلوک دو قرقره متصل کرده و ادامه طناب بار دار را از داخل قرقره ها عبور می دهیم. در نتیجه یک قرقره متحرک و یک قرقره ثابت به سیستم اضافه می شود.

جهت کشیدن: پایین

بازده:اگر امدادگر  5متر از طناب را بکشد؛مصدوم یا کوهنورد فقط 1 متر جابجا می شود و صعود می کند،به عبارت دیگرامدادگربا نیروی F طناب را میکشد ولی نیروی 5F به مصدوم وارد میشد.

*در این حالت امدادگر می تواند وزن خود را جهت بالاکشی به سیستم منتقل کند.

در صورت استفاده از طنابچه پروسیک برای گره اتوبلوک ؛بهتر است طول طنابچه کوتاه باشد.(مترجم)

 روش چهارم: موفلاژMariner  ساده

این مدل در ایران موفلاژ ساده نامیده میشود .

در این مدل یک بازوی به سیستم اضافه می گردد.این بازو یک طنابچه 7 میلیمتری 2 تا 3 متری است که یک سر آن با یک گره هشت و کارابین به کارگاه متصل شده و به سر دیگر آن یک قرقره که ادامه طناب باردار از داخل قرقره عبور می کند.وسط طنابچه را هم از قرقره متصل به طناب بار دار عبور می دهیم.

جهت کشیدن: بالا

بازده:اگر امدادگر 5 متر از طناب را بکشد؛مصدوم یا کوهنورد فقط 1 متر جابجا می شود و صعود می کند،به عبارت دیگرامدادگربا نیروی F طناب را میکشد ولی نیروی 5F به مصدوم وارد میشد.

 روش پنجم: موفلاژMariner  دوبل

این مدل در ایران موفلاژ دوبل نامیده میشود

در این مدل یک بازوی متحرک به سیستم اضافه می گردد.این بازو یک طنابچه است که هر دو سر آن به ادامه طناب بار دار متصل است .

جهت کشیدن: بالا

بازده:اگر امدادگر 7 متر از طناب را بکشد؛مصدوم یا کوهنورد فقط 1 متر جابجا می شود و صعود می کند،به عبارت دیگرامدادگربا نیروی F طناب را میکشد ولی نیروی 7F به مصدوم وارد میشد.

 روش ششم: موفلاژ Pollet Dofour

در این مدل از دو طنابچه که یک سر آنها به کارگاه متصل است برای ایجاد دو بازوی کمکی استفاده شده که تشکیل دو قرقره متجرک را می دهند.در این روش هیچ گونه فشاری بر روی ادامه طناب بار دار وارد نمی گردد.

جهت کشیدن: بالا

بازده:اگر امدادگر 4 متر از طناب را بکشد؛مصدوم یا کوهنورد فقط 1 متر جابجا می شود و صعود می کند،به عبارت دیگرامدادگربا نیروی F طناب را میکشد ولی نیروی 4F به مصدوم وارد میشد.

روش هفتم: موفلاژ Pollet Dofour ضربدری

 در این مدل از یک رشته طنابچه بلند جهت ایجاد دو بازوی کمکی استفاده شده و تفاوت آن با روش قبلی در این است که طنابچه با یک قرقره به کارگاه متصل است.

جهت کشیدن: بالا

بازده:اگر امدادگر 9 متر از طناب را بکشد؛مصدوم یا کوهنورد فقط 1 متر جابجا می شود و صعود می کند،به عبارت دیگرامدادگربا نیروی F طناب را میکشد ولی نیروی 9F به مصدوم وارد میشد.

ترجمه آزاد به همراه توضیحات مترجم:

http://krimpadenn.free.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=489&Itemid=188&page=0

هرگونه بازنشر این مقاله، منوط به درج منبع (kolaheh.persianblog.ir) می باشد.

 کلمات کلیدی: سیستم های بالاکشی ،کلمات کلیدی: mouflage ،کلمات کلیدی: flaschenzug ،کلمات کلیدی: pulley systems
 
آبشار تمام خزه ای
پنجشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٩  

 

                                                                                عکس: محسن عسگری

* گفتن که نگویید کجاست،تخریب میشود.


 
نمایشگاه عکس دماوند
سه‌شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٩  

نمایشگاه عکس جشنواره صعود به بام ایران

عکس : محسن عسگری

به گزارش عکس آنلاین:

نمایشگاه عکس جشنواره ی “صعود به بام ایران در یک نگاه” پیش از گزارش برنامه عظیم قیچی ساز به قله نانگاپاربات در سیزده مهر ماه سال جاری ساعت ۱۷:۳۰ در سالن شهید قندی افتتاح خواهد شد و از برگزیدگان این جشنواره تقدیر خواهد شد.

پس از برگزاری جلسات هیئت داوران و از میان ۲۹۰ اثر راه یافته به بخش داوری، در نهایت ۴۰ عکس به عنوان آثار منتخب، جهت ارائه در نمایشگاه این جشنواره مشخص شدند.

شایان ذکر است بر اساس اعلام قبلی در فراخوان جشنواره، ۳ اثر در بخش “صعود زمستانی سراسری سال ۸۸ به دماوند” و ۳ اثر نیز در بخش آزاد به عنوان آثار برگزیده هیئت داوران انتخاب شدند که طی مراسمی معرفی و جوایز نفیسی به آنان اهداء خواهد شد. ضمن این که همزمان با برپایی نمایشگاه، یک اثر نیز به انتخاب بازدیدکنندگان برگزیده خواهد شد.

مراسم افتتاحیه سه شنبه ۱۳ مهر ماه ساعت ۱۷:۳۰ در آدرس خیابان شریعتی- بعد از چهارراه قصر، مجموعه شهید قندی مخابراتبرپا خواهد شد. این نمایشگاه به مدت  ۳ روز دایر خواهد بود و ساعت بازدید از ۹ صبح الی ۱۹ می باشد.

احسان جمالی (۲ عکس) – کاوه فرزانه (۳ عکس)- محمد گائینی (۵ عکس)- محمد آفرین زاد (۱ عکس)- حسین اصغری (۲ عکس)- علی علی محمدی (۳ عکس)- نیما مهربانی (۴ عکس) – غلام بهرامی ( ۱ عکس) – ابوالفضل زمانی (۱ عکس)- امیرمیرجلیلی (۲ عکس) – محمد علی فوقانی مقدم (۱ عکس) – محمد رزازان ( ۲ عکس) – الهام هدایتی ( ۱ عکس)- محمد حسین عسکری (۲ عکس) – لیلا طباطبایی اصل (۱ عکس) – سعید مهدی هاشمیان (۳عکس)- محمد نصیری (۳ عکس)- علی عزیزی اصل (۱ عکس)- مجید نبیان ( ۱ عکس) – مهدی مصطفی لو (۱ عکس)