کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

خط الراس کلکچال به توچال
یکشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٠  

 

رشته کوه البرز در قسمت مرکزی از به سه قسمت شمالی،میانی و جنوبی تقسیم می گردد که قله توچال به ارتفاع 3960 متر بلند ترین قله خط الرأس شرقی غربی بخش جنوبی رشته کوه البرز مرکزی می باشد.در این این خط الراس قله دارآباد از شرق به گردنه تخت تلهرز و قوچک و از غرب به صورت خط الراس به قلل چمبره بند ، سیاه بند ، بندلارکرور، لزون شرقی ، لزون غربی ، چهارپالون به توچال ، سپس توسط گردنه 3700 متری شهرستانک به قلل شاه نشین بزرگ به ارتفاع 3850 متر و بازارک و لوارک و در انتها به قله منار میرسد.توچال از طریق جناح شمالی قله قزقونچال و یال های فرعی منطقه آهاربشم و شهرستانک واز طریق قله قلعه دختر و سی چال به گردنه دیزین و بخش میانی البرز مرکزی متصل میگردد.

 

دوستانم در این برنامه :حامد کرامت(سرپرست)،سعید راعی،حسین سبک روح،خانم هادی،خیاطیان و روستا آزاد


کلمات کلیدی: خط الراس
 
هم هن از یال زمستانی
پنجشنبه ۱٥ دی ۱۳٩٠  

 

 

خط الراس هم هن - پیرزن کلون - مهرچال در منطقه رودبار قصران روستای امامه بالا قرار گرفته است،برای رسیدن به روستای امامه می بایست جاده فرعی را که در سمت راست جاده اصلی قرار دارد را ادامه دهید تا به روستای امامه برسید.طول این جاده 7 کیلومتر است و ادامه آن به روستای راحت آباد و کند علیا و سفلی و نهایتالواسان می رسد،که مسیر بسیار زیبایی برای دوچرخه سواری است.روستای امامه بواسطه یک بنای تاریخی هم مورد توجه است و آن قلعه امامه یا قلعه مازیار می باشد.در کتابهای تاریخی آمده است که پیشینه تاریخی این قلعه مربوط به قرن سوم هجری میباشد و متعلق به یک حکمران محلی به نام مازیار بوده است.درحال حاضر بجز یک برج اصلی که بخش عمده آن نیز تخریب شده است و خرابه هایی از چند اتاق و دیوار های مربوط به آن چیزی از آن باقی نمانده است.این خط الراس شامل قله های  هم هن (3600) ، پیرزن کلون (3800) ،  مهرچال (3920) و قله سای (3500) می باشد.قله مهرچال بعد از توچال دومین قله بلند بخش جنوبی البرز مرکزی محسوب می گردد .مسیر صعود تابستانی این قله ها از روستای امامه می باشد ولی به لحاظ بهمن گیر بودن این مسیر در زمستان ؛صعود زمستانی قله های پیرزن کلون و مهرچال از روستای گرمابدر صورت می گیرد که دارای یال بسیار طولانی می باشد و همچنین برای صعود زمستانی هم هن از یک یالی که قبل از روستا بعد از آخرین پیچ جاده قرار گرفته است ،استفاده می شود که این یال بعد از دو قله فرعی به قله اصلی می رسد.

 

دوستانم در این برنامه :میثم خوش قدم و همسرشان خانم صالح زاده و علیرضا شعبانی


کلمات کلیدی: هم هن