کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

یخنوردی در قاب تصویر
پنجشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۳  

Mix climbing
March-2015
Hameloon;Meygoon,Lavasan,Tehran
Climber: Ali Afsar
© Mohsen Asgari 2015

 


کلمات کلیدی: یخنوردی ،کلمات کلیدی: ice climbing
 
تکنیک ها و مهارت های یخنوردی - قسمت پنجم
چهارشنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩۳  

تکنیک های و مهارت های صعود

محسن عسگری
مدرس درجه 3 یخ و برف فدراسیون کوهنوردی ج.ا.ا.

Will GAdd یخ نورد حرفه ای کانادایی تجربیات خود را در یخنوردی و صعودهای ترکیبی در کتاب Ice & Mixed Climbing: Modern Technique آورده است.ویرایش دوم این کتاب که در سال 2011 منتشر شده است با تلاش دوست عزیز و کوهنوردم محسن انواری بدست من رسیده است.آنچه میخوانید ترجمه فنی و تدوین مطلب تکنیک های صعود است که در این کتاب آمده است.

صعود یخ عمودی ترتیب تکراری سه حرکت اصلی است: چمباتمه زدن، ایستادن و ضربه زدن است.

تکنیک Swing : ضربه زدن با تبر یخ


برای در هنگام ضربه زدن از مچ دست و حالت گشتاوری آن استفاده کنید.این کار باعث میشود که تبر یخ با وزن خود در یخ فرو رود.


دست ها را خیلی به عقب نبرید.اگر دست های شما بیش از حد به عقب برده شود و با کتف خود بخواهید حالت گشتاوری ایجاد کنید و ضربه بزنید،دچار خستگی و گرفتگی عضله میشود.

از جایگذاری‌های قبلی یا حفره ها و شکاف های ایجاد شده طبیعی استفاده کنید،یا چندین دفعه ضربه بزنید تا تبر ما بخوبی بر روی یخ بنشنید .ضربه ای که میزنید نباید سست و نامطمئن باشد ،چرا که حرکات بعدی شما که SQUAT  است،به این ضربه بستگی دارد.حداقل فاصله دو تبر یخ شما می بایست 30 سانتیمتر باشد.اگر فاصله دو تیر یخ خیلی به هم نزدیک باشد با توجه به جنس یخ احتمال شکنندگی سطح یخ و در رفتن تیر شما وجود دارد و نیز تعادل را در میتواند به هم بزند.حال نیروی رو به پایینی به ابزارتان وارد کنید تا تبر خیلی بهتر در یخ درگیر شود تا زمانی که به آن فشار و نیروی رو به پایین وارد می‌کنید در همان حالت باقی می‌ماند.


دست کشیده شده خود را از ضربه جدید میتوانید آویزان کنید و به آن استراحت دهید. باید در شرایط آرام و راحتی باشید مانند وقتی که روی نردبان ایستاده‌اید که یک دست بالا و دیگری پایین قرار دارد و هر دو پایتان روی یک پله نردبان است. اگر حس میکنید تعادل ندارید یا احساس کشیدگی در عضلات دارید معمولا به این دلیل است که ابزار بالاییتان از یک سمت خارج از محدوده است یا پاهایتان در یک سطح قرار ندارد.

نکته : برای در آوردن تبر یخ ، با حرکات بالا و پایینی که به آن وارد می سازید از یخ خارج کنید.هیچگاه تبر را چپ و راست نکنید که بان کار باعث آسیب دیدن به تیغه تبر یخ و حتی شکستن آن میشود.هیچگاه دو تبر یخ رو همزمان از یخ خارج نسازید.

نکته: همانطور که ضربه میزنید می‌شوید به تبر خود نگاه کنید که جایگذاری آن درست باشد، ولی بعد از آن که تبر به یخ متصل شد سر خود را به سمت پایین بیاورید. یخنوردان بی تجربه به یک سمت نگاه می‌کنند؛ افراد با تجربه می‌گذارند که کلاه ایمنی شان در مقابل ریزش خرده های یخ قرار بگیرد.

مطالب مرتبط :

تکنیک ها و مهارت های یخنوردی - قسمت اول : پیچ یخ

تکنیک ها و مهارت های یخنوردی - قسمت دوم: کارگاه آبلاکف

تکنیک ها و مهارت های یخنوردی - قسمت سوم: تکنیکSQUAT-چمباتمه زدن

تکنیک ها و مهارت های یخنوردی - قسمت چهارم:تکنیکSTAND- استقرار

قوانین برقراری کارگاه ها - EARNEST و تاریخچه آن-قسمت اول

قوانین برقراری کارگاه ها - EARNEST و تاریخچه آن-قسمت دوم

کارگاه های شبکه ای -سری Anchors in-series

 

منابع :

1- Ice & Mixed Climbing: Modern Technique
By : Will Gadd-2011

2-http://www.ukclimbing.com  
By :George McEwan

 3-تصویرسازی : Jamie Givens و www.redbull.ir

هرگونه بازنشر این مطلب،
منوط به درج نام مترجم و وبلاگ کلاهه(kolaheh.persianblog.ir) به عنوان میباشد.کلمات کلیدی: tech tips ،کلمات کلیدی: نکات فنی ،کلمات کلیدی: یخنوردی ،کلمات کلیدی: ice climbing
 
تکنیک ها و مهارت های یخنوردی - قسمت چهارم
جمعه ۱٥ اسفند ۱۳٩۳  

تکنیک های و مهارت های صعود

محسن عسگری
مدرس درجه 3 یخ و برف فدراسیون کوهنوردی ج.ا.ا.

Will GAdd یخ نورد حرفه ای کانادایی تجربیات خود را در یخنوردی و صعودهای ترکیبی در کتاب Ice & Mixed Climbing: Modern Technique آورده است.ویرایش دوم این کتاب که در سال 2011 منتشر شده است با تلاش دوست عزیز و کوهنوردم محسن انواری بدست من رسیده است.آنچه میخوانید ترجمه فنی و تدوین مطلب تکنیک های صعود است که در این کتاب آمده است.

صعود یخ عمودی ترتیب تکراری سه حرکت اصلی است: چمباتمه زدن، ایستادن و ضربه زدن است.

در تکنیکSQUAT  - چمباتمه زدن گفتیم که همراز بودن پاها بسیار مهم است و به شما کمک کند که وزن را به راحتی از روی عضلات برداشته و به پاها منتقل کنید و نیز تعادل بهتر در حرکت بعدی که ایستادن باشد خواهید داشت.و همچنین تاکید کردیم که نیش های جلویی کرامپون بعد از ضربه ، باید بصورت موازی با افق در سطح یخ فرو رفته و برای درگیر شدن بهتر نیشهای کناری کرامپون می بایست پاشنه کفش کمی به سمت پایین متمایل گردد.

تکنیک STAND : ایستادن و استقرار

برای مشخص کردن جای بعدی ابزارتان برنامه‌ریزی داشته باشید: حدود 30-60 سانتیمتر بالای محل فعلی، و تقریبا به اندازه یک عرض شانه دورتر. حالا در جهت ابزار تبر یخ بالایی خود بلند شوید. تقریبا همه فشار رو به بالا را به پاهایتان وارد ‌کنید، دستها و تبر یخ ها فقط شما را به سطح یخ نگه می‌دارند.

نکته :بعد از ایستادن برای اینکه تیغه های کرامپون شما از جای خود خارج نشوند و جای پای خود را از دست ندهید میبایست پاشنه پای شما کمی به پایین متمایل گردد.در این حالت نیشهای کناری کرامپون نیز در یخ درگیر شده و جای پای شما را مستحکم تر میکند.

             NO                             OK                            NO

نکته: دلیل اصلی برای گیر کردن ابزار افراد؛ این است که آنها تبر های خود را در کنار هم می زنند.اگر یکی از ابزارها پایین‌تر باشد، بریدن یخ در حین بلند شدن ساده‌تر است.

نکته :جهت استقرار بهتر،بدن نباید بیش از حد از سطح یخ فاصله داشته و یا به سطح یخ بچسبد.مرکز ثقل بدن هم باید در راستای بدن و عمود بر زمین باشد.پاها در قسمت زانو زاویه دار بوده و زانوها کمی به سمت سطح یخ متمایل میشوند.مرکز ثقل بدن در این حالت که تقریبا همان حلقه حمایت هارنس است؛بسمت سطح یخ بوده و نیمه بالایی بدن از سطح فاصله میگیرد تا دید بهتری جهت خواندن مسیر و حرکت بعدی یا تبر زدن به شما بدهد.

مطالب مرتبط :

تکنیک ها و مهارت های یخنوردی - قسمت اول : پیچ یخ

تکنیک ها و مهارت های یخنوردی - قسمت دوم: کارگاه آبلاکف

تکنیک ها و مهارت های یخنوردی - قسمت سوم: تکنیکSQUAT-چمباتمه زدن

قوانین برقراری کارگاه ها - EARNEST و تاریخچه آن-قسمت اول

قوانین برقراری کارگاه ها - EARNEST و تاریخچه آن-قسمت دوم

کارگاه های شبکه ای -سری Anchors in-series

 

منابع :

1- Ice & Mixed Climbing: Modern Technique
By : Will Gadd-2011

2-http://www.ukclimbing.com  
By :George McEwan

 3-تصویرسازی : Jamie Givens و www.redbull.ir

هرگونه بازنشر این مطلب،
منوط به درج نام مترجم و وبلاگ کلاهه(kolaheh.persianblog.ir) به عنوان میباشد.


کلمات کلیدی: tech tips ،کلمات کلیدی: نکات فنی ،کلمات کلیدی: ice climbing ،کلمات کلیدی: یخنوردی
 
یخنوردی در قاب تصویر:
سه‌شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۳  

 

WI4
Ice Climbing
Feb-2015
Hameloon;Meygoon,Lavasan,Tehran
Climber: Mohsen Asgari
© Mohsen Asgari 2015


کلمات کلیدی: یخنوردی ،کلمات کلیدی: ice climbing
 
تکنیک ها و مهارت های یخنوردی - قسمت سوم
یکشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۳  

تکنیک های و مهارت های صعود

محسن عسگری
مدرس درجه 3 یخ و برف فدراسیون کوهنوردی ج.ا.ا.

حتما صعود بی نظیر ویل گد Will Gadd، یخ نورد حرفه ای کانادایی را بر روی نیاگارا که بزرگترین آبشار دنیاست دیده اید. با این صعود تاریخی، او دستاورد بی نظیر دیگری را به سیاهه افتخارات خود اضافه کرد. او با این پیروزی نامزد جایزه "بهترین ماجراجوی سال" مجله نشنال جئوگرافیک شد و یکبار هم به خاطر صعود از دیواره یخی در حال آب شدن کلیمانجارو عنوان با ارزش "فستیوال یخی اورِی" را از آن خود کرد.

او بعد از این صعود موفقیت آمیز گفت: "من همواره در راه پیدا کردن چالش برانگیزترین صعودها به دور تا دور دنیا سفر کرده ام اما نیاگارا با همه جای دنیا فرق می کند. نیاگارا همواره برای من مأموریتی متفاوت بوده و هیچ وقت فکر نمی کردم که این مأموریت غیرممکن شدنی شود. روی این دیواره همه چیز بیش از اندازه واقعی است. ضخامت یخ بین 2.5 سانت تا 25 سانت متغیر است و به همین دلیل هر چرخشی قصه خودش را دارد آن هم در شرایطی که جاری ترین آبشار دنیا روی شانه هایم سنگینی می کرد."

Will GAdd تجربیات خود را در یخنوردی و صعودهای ترکیبی در کتاب Ice & Mixed Climbing: Modern Technique آورده است.ویرایش دوم این کتاب که در سال 2011 منتشر شده است با تلاش دوست عزیز و کوهنوردم محسن انواری بدست من رسیده است.آنچه میخوانید ترجمه فنی و تدوین مطلب تکنیک های صعود است که در این کتاب آمده است.

برای اینکه صعود سرطناب ایمن و چابک در یخنوردی عمود داشته باشید ، در ابتدای امر لازم است که حد اقل 50 مسیر یخنوردی را بصورت قرقره ای - Top Rope و یا نفر دوم صعود داشته باشید.هیچ راه میانبری نیست، هیچ تمرین ورزشی سرّی یا ویتامینی برای این فرآیند وجود ندارد – تنها راه صعود کردن است.بر بالای مسیر کارگاهی را ایجاد کرده و طناب صعود را بر روی مسیر قرقره کنید و 5 یا 6 دوره متوالی بر روی آن مسیر صعود کنید.صرفا بالا نروید ؛مسیر را بخوانید، با تکنیک صعود کنید،پیچ یخ بگذارید،صعود را با ابزار و بدون ابزار، تمرین کنید.صبور باشید؛آن وقت است که می‌توانید در تمرین های بعدی منتظر پیشرفت باشید و سرطناب صعود کنید.

قبل از آغاز صعود، مسیر را شناسایی کرده و شیارهایی برای ایستادن، تاقچه‌ها و دیگر مواضع قرار گیری جهت استراحت را بررسی کنید. هنوز آبشار یخی را که ندیده‌ام که حداقل پنج یا شش محل استراحتی مناسب در آن پیدا نکنم حتی آبشار یخی هایی 600 متری.

برای جا پا و ابزار، همیشه به دنبال شکل تورفتگی یا گودی باشید. هرچیزی که شبیه داخل کاسه مخلوط کن باشد برای جای تبر یخ و جا پا و ضربه با نیش کرامپون مناسب است؛ هرچیزی که شبیه بیرون کاسه مخلوط کن باشد می‌شکند و خرد می‌شود. در مسیر ها بهترین جای های ابزار ،سوراخ ها و شکاف هایی هستند که اغلب به خوبی دیده می‌شوند که به ندرت نیاز به ضربه زدن خواهد داشت؛ سعی کنید ابزارتان را در جای تبر و کرامپون دیگر صعودکنندگان قرار دهید. یخ تازه مستلزم تلاش بیشتری برای صعود است.

صعود یخ عمودی ترتیب تکراری سه حرکت اصلی است: چمباتمه زدن، ایستادن و ضربه زدن است.

تکنیک SQUAT  - چمباتمه زدن

بعد از ضربه زدن با تبر یخ یا جایگذاری آنها در شکاف های یا سوراخ های مسیر،از استحکام و جایگذاری آنها در بالای سر خود مطمئن شده و سپس بر روی تبر یخ ها نیرویی به سمت پایین وارد آورید تا دستها در حالت کشیده قرار گیرد.این حرکت باعث میشودکه دید بهتری برای ضربه های پا داشته باشید. به این حرکت ،حرکت آویزان شدن میمونی The Monkey Hangهم میگویند.

حالا زانو ها را به آرامی بالا بیاورید؛ با دقت به دنبال جای پا بگردید، از هر تاقچه، فرورفتگی یا سوراخی در یخ استفاده کنید اگر نبود با ضربه های پا که بصورت موازی با افق بر سطح یخ فرود می آید،جای پا درست کنید دقت کنید که اگر جای پاهای شما همتراز نباشند و در موقعیت افقی یکسانی قرار نداشته باشند، وقتی که می‌خواهید بلند شوید کرامپون پایینی ممکن است بر روی یخ کشیده شود و در بیاید.

همراز بودن پاها به شما کمک کند که وزن را به راحتی از روی عضلات برداشته و به پاها منتقل کنید و نیز تعادل بهتر در حرکت بعدی که ایستادن باشد خواهید داشت.پاها را یکدفعه بالا نیاورید. برای این کار جای پای اول را با ضربه ایجاد کنید و سپس جا پای بعد در کنار آن. من معمولا برای هر جاگذاری ابزار چهار حرکت پا دارم.زانوهایتان باید به آرامی تا زیر باسنتان بالا بیاید. با دقت به دنبال جای پا بگردید، از هر تاقچه، فرورفتگی یا سوراخی در یخ استفاده کنید.

             NO                             OK                            NO

نیش های جلویی کرامپون بعد از ضربه و باید بصورت موازی با افق در سطح یخ فرو رفته و برای درگیر شدن نیشهای کناری کرامپون می بایست پاشنه کفش کمی به سمت پایین متمایل گردد.

اگر جای پایتان بد باشد ابزارتان را محکم می‌گیرید که خودتان را بالا بکشید.این یعنی حرکت بارفیکسی پرفشار که باعث میشود شما وزن شما کلا برو روی دست ها باشد و به عضلات دست ها - ساعد و بازوها استراحت ندهید و در اگر به همین منوال ادامه دهید دچار کرامپ و گرفتگی عضلات دست خواهید شد. می بایست برو روی پاها بایستید و وزن شما برو روی پاها باشد نه دستان شما.محل قرارگیری بعدی خود را وقتی که در حال استراحت هستید بسنجید.

نکته: بلند شدن و بالا رفتن روی سطوح شیب دار یک شیوه تمرینی بسیار عالی استعضلات دوقلو و پشت پاهای شما را قوی میکند.این روش به شما نشان می دهد که روی پای خودتان ایستاده‌اید.

 

مطالب مرتبط :

تکنیک ها و مهارت های یخنوردی - قسمت اول : پیچ یخ

تکنیک ها و مهارت های یخنوردی - قسمت دوم: کارگاه آبلاکف

قوانین برقراری کارگاه ها - EARNEST و تاریخچه آن-قسمت اول

قوانین برقراری کارگاه ها - EARNEST و تاریخچه آن-قسمت دوم

کارگاه های شبکه ای -سری Anchors in-series

 

 

منابع :

1- Ice & Mixed Climbing: Modern Technique
By : Will Gadd-2011

2-http://www.ukclimbing.com  
By :George McEwan

 3-تصویرسازی : Jamie Givens و www.redbull.ir

هرگونه بازنشر این مطلب،
منوط به درج نام مترجم و وبلاگ کلاهه(kolaheh.persianblog.ir) به عنوان میباشد.

 


کلمات کلیدی: tech tips ،کلمات کلیدی: نکات فنی ،کلمات کلیدی: یخنوردی ،کلمات کلیدی: ice climbing
 
یخنوردی در قاب تصویر
جمعه ۱ اسفند ۱۳٩۳  

 

WI4
Ice Climbing
Feb-2015
Hameloon;Meygoon,Lavasan,Teharn
Climber: Mohsen Asgari
© omIDea-2015

 


کلمات کلیدی: یخنوردی ،کلمات کلیدی: ice climbing