کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

اثرات ابزار های حمایتی
یکشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩۳  

 

نتایج ارائه شده مربوط به اثرات نیروی فاکتور سقوط های مختلف سر طناب بر روی ابزارهای REVERSO 4 و GRIGIRI 2 است.به منظور تعیین تاثیرات یکسان سقوط بر روی ابزار های حمایتی؛آزمایش های یکسانی بر روی REVERSO 4  و GIRIGIRI 2 انجام گرفته است.
این آزمایش ها نیروی حاصل از فاکتور سقوط های مختلف و که متاثر از لغزش طناب در ابزار حمایتی است را بر روی کارگاه،نفر سرطناب و نفر حمایتچی نشان میدهد.
این نتایج در تمامی شرایط عمویت ندارد و فقط اثرات فاکتور سقوط را بر روی کارگاه،نفر حمایت چی و نفر سقوط کننده در حین استفاده از این ابزارها مشخص میکند.

تصویر در اندازه اصلی

در این آزمایش تفاوت بین  REVERSO 4  و GIRIGIRI 2 قابل توجه است:
ابزار REVERSO 4  حدود 30% نیروی کمتری را بر روی کارگاه اعمال میکند.که دلیل آن لغزش طناب در ابزار است.
همچنین نیروی وارد بر حمایتچی نیز در اثر لغزش طناب در ابزار کاهش می یابد.کنترل طناب و در نتیجه توقف سقوط و پاندولی کمتر نفر سرطناب،به میزان هوشیاری و سرعت نفر حمایتچی در فیکس کردن ابزار بستگی دارد.

توصیه:
ابزار حمایتی شما باید مناسب با نوع صعود و نوع مسیر شما انتخاب گردد.در مسیر هایی سنگنوردی که نیاز به ابزار گذاری دارند و یا میانی های ضعیف تری دارند و  همچنین یخنوردی بهتر از ابزارهایی که حمایت دینامیکی را ایجاد میکند،مانند REVERSO استفاده گردد تا در صورت پاندولی سرطناب نیروی کمتری به میانی ها ،نفر حمایتچی و از همه مهتر نفر سر طناب وارد گشته و از صدمات احتمالی جلوگیری شود.

لغزش طناب در REVERSO 4 در صورت عدم کنترل حمایت چی میتواند حتی به برخورد نفر صعود کننده به زمین منجر گردد.کنترل این لغزش طناب و فیکس نفر سقوط کننده برای حمایتچی مخصوصا در هنگام استفاده ازطناب های جدید قطر پایین مشکل است.به همین دلیل توصیه میگرددنفر حمایتچی از دستکش استفاده نماید.

منبع :»» http://www.petzl.com

هرگونه بازنشر این مطلب،منوط به درج منبع وبلاگ کلاهه(kolaheh.persianblog.ir)  و نام مترجم میباشد.


کلمات کلیدی: نکات فنی ،کلمات کلیدی: tech tips ،کلمات کلیدی: مجله کوهنوردی
 
برای فرود از چه گره های استفاده میکنید؟
پنجشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۳  

نویسنده :Rob Hess

به عنوان یک راهنمای کوهستان، این دو سوال همیشه از من پرسیده میشود:
1) جهت اتصال دو رشته طناب برای فرود از چه گره ای استفاده میکنید؟
2) و نیز از چه گره ای در انتهای طنابهای جهت ایمنی و بک آپ استفاده میکنید؟

1-اتصال دو طناب
گره سر دست ،گره ای است که بطور معمول جهت اتصال دو رشته طناب برای فروداستفاده میشود.این گره به دلیل سرعت عمل در ایجاد آن و کمترین اتلاف طناب بسیارمورد توجه است.این گره نسبت به سایر اتصال دهنده ها مانند گره دوسر طناب دوبل،گره هشت دولا برتری خاصی دارد.دلیل این برتری کوچک بودن شکل گره میباشد که در هنگام آزاد سازی طناب کمترین درگیری را با سنگ دارد.


به این گره،گره مرگ اروپایی Euro death knot نیز گفته میشود.این شهرت بد،بدلیل لغزش دم گره به سمت خود گره است.در آزمون های کشش و تحت بار سنگین؛چندین بار این لغزش صورت گرفت.این لغزش در زمانی که از دو طناب غیر هم قطر استفاده شده باشد،بیشتر است.طول دم گره در این آزمایش حدود 30 سانتیمتر،و نیروی وارد بر گره حدود 900 کیلوگرم یا 2000 پوند بوده است.در اثر این نیروی وارد بر گره طناب پاره شده است .بعید است چنین نیرویی در حین عملیات فرود به گره وارد گردد.
با این حال،اتصال دو طناب بلند یه یکدیگر امکان فرود بلندتری را فراهم می سازد و بایددر نظر داشته که گره مناسب بر روی دو طناب زده شود تا علاوه بر داشتن توانایی تحمل نیرو،در هنگام آزاد سازی هم درگیری کمتری با سنگ داشته و راحت تر کشیده شود و هم در شکاف سنگها گیر نکند.

برای اینکه گره بخوبی عمل کند؛نکات زیر را باید در نظر گرفت:
1-گره بخوبی زده شده باشد و مرتب باشد.
2-گره محکم باشد.بعد از زدن گره هر رشته مجددا محکم کنید.
3-دم گره یا دورشته انتهایی طناب حداقل 30 سانتیمتر باشد.12 تا 18 اینچ.

2-گره پشتیبان-گره انتهای طناب
اهمیت گره پشتیبان و بک آپ در عملیات فرود ،مخصوصا در فرودهای مرحله ای بر کسی پوشیده نیست.فرود بر روی طنابی که گره پشتیبان ندارد و معلوم نیست به زمین یا کارگاه بعدی نرسیده است یا خیر؛میتواند حوادث جبران ناپذیری را در بر داشته باشد.حادثه سقوط و منجر به فوت در پل خواب در مهر ماه 91 .
بهتر است گره پشتیبان جداگانه بر روی هر رشته طناب زده شود،تا از پیچیدگی و تاب برداشتن طناب مخصوصا در هنگام استفاده از ابزارهایی مانند هشت و شبیه آن جلوگیری شود.گره بارل سه دور triple barrel گزینه مناسبی است.این گره بسیار مرتب بوده و به دلیل حجم بیشترآن احتمال خارج شدن گره از ابزار در اثر لغزش طناب کمتر میشود.

نویسنده :
Rob Hess دارای گواهینامه IFMGA/UIAGM راهنمایان کوهستان.
رئیس موسسه Jackson Hole Mountain Guides-jhmg.com
و مسئول فنی AMGA به مدت 8 سال.

 

منبع :»» http://www.climbing.com

هرگونه بازنشر این مطلب،منوط به درج منبع وبلاگ کلاهه(kolaheh.persianblog.ir)  و نام مترجم میباشد.
کلمات کلیدی: نکات فنی ،کلمات کلیدی: tech tips
 
کارگاه های شبکه ای -سری Anchors in-series
شنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩۳  

برای ایجاد یک کارگاه به چند نقطه نیاز دارید؟
اگر پاسخ شما "سه"، اشتباه میکنید.تعداد نقاط یک کارگاه به فاکتور هایی مانند کیفیت سنگ، موقعیت، زاویه، و سایر عوامل بستگی دارد.در محیط کوهستانی که در آن سرعت و کارایی بسیار تعیین کننده است، کارگاه میتواند حتی تک نقطه ای باشد مثل بلوک سنگی؛منقار یا کمان سنگی و حتی بدن شما.با این حال، در سنگ سست ممکن است برای ایجاد کارگاه  به چهار، پنج و یا حتی شش نقطه نیاز داشته باشیم.در کارگاهی که از سه نقطه تشکیل شده است؛نیروی وارد بر مرکز ثقل کارگاه به آسانی بین سه نقطه اتکا تقسیم میشود ولی در در بستری که از سنگ های سست تشکیل شده است،اینگونه نیست .

در اینجا به نحوه ایجاد کارگاه های سری یا کارگاه های یا شبکه ای “anchor in-series”
می پردازیم. که به عنوان یکی از راه حل ها ارائه میشود و همچنین سناریو های دیگر هم مورد بررسی قرار میگیرد.نکته قابل توجه در کارگاه های شبکه ای این است که نقاط کارگاه با توجه به ابزارهایی که داریدبه راحتی قابل افزایش است.

طنابچه
طنابچه برای ایجاد کارگاهی پایدار و دارای تقسیم نیروی برابر بین بازو های آن بسیار مناسب است.ولی مشکل اینجاست که وقتی دو سر طنابچه را جهت ایجاد یک حقله بهم گره میزنیم،طول آن برای برقراری کارگاه مناسب نیست.
درصوریتکه شما 4 نقطه یا بیشتر برای ایجاد کارگاه در اختیار دارید،اولین گزینه ای که باید در نظر گرفت استفاده از کل طول طنابچه است.در نتیجه میبایست گره دو سر طناب دوبل و یا سر دست و یا ... که دوسر طنابچه را به هم متصل کرده است را باز نمایید.
سپس در انتهای هر سر طنابچه یک گره هشت زده و هر یک را به داخل نقاط ابتدایی و انتهای کارگاه زده و ادامه طنابچه را بصورت حلقه ای از دو کاربین وسط عبور میدهیم و سپس بر روی حلقه های ایجاد شده یک گره سر دست میزنیم بدین ترتیب نقطه ثقل کارگاه ایجاد میگردد.
در پایان یک کارگاه استاتیک استاندارد خواهیم داشت.


Anchors in-series
کارگاه های شبکه ای یا سری (درخت واره ای)

کاهی اوقات طول حتی طنابچه باز شده شما برای ایجاد کارگاه اندازه مناسبی نداشته و مرکز ثقل کارگاه بخوبی نمیتواند نیرو را بین بازوها تقسیم نماید.خب راه حل استفاده از کارگاه سری یا شبکه ای است.با استفاده از این کارگاه به راحتی میتوان 3 تا 8 نقطه را با تقسیم نیروی برابر به یک مرکز ثقل متصل کرد.این کارگاه در واقع کارگاه های متصل به همی هستند که توسط تسمه یا طنابچه در بالای یکدیگر ایجاد شده اند. در صورت نداشتن یک طنابچه با طول مناسب ،این روش راه حل بسیار عالی برای ایجاد یک کارگاه استاندارد با تقسیم نیروی مناسب است.

روش اول:
ساده ترین کارگاه سری یا شبکه ای با سه نقطه و دو تسمه ایجاد میگردد.ابتدا یک کارگاه دو نقطه ای توسط یکی از تسمه ها ایجاد کرده و دو بازوی آن را توسط گره هشت به یکدیگر متصل میکنیم.تسمه دوم را به نقطه اتکا سوم انداخته و سر دیگر آن را به مرکز ثقل کارگاه قبلی متصل میکنیم.با زدن یک گره هشت بر روی دو بازو،نقطه ثقل اصلی کارگاه ایجاد میگردد.
 

روش دوم:
اگر کیفیت سنگ خوب نباشد و یا نقاط کارگاه ضعیف باشند و یا برای ایجاد آنها از ابزار های با تحمل نیروی کم استفاده شده باشد؛میبایست کارگاه های کوچکتر ایجاد کرد و هر نقطه ثقل کارگاه را با یک نقط اتکا دیگر به یکدیگر متصل کرد.و این زنجیره را ادامه داد.از اتصال این کارگاه های کوچک به یکدیگر کارگاه اصلی ایجاد میگردد.

گره سر دست:
درصورتیکه طول تسمه شما برای ایجاد این کارگاه مناسب نیست،بجای استفاده از گره هشت که طول بیشتری از تسمه را در اختیار خود میگرید میتوان از یک گره سر دست در وسط تسمه استفاده کرده و دو سر تسمه را به دو نقطه اتکا انداخته و با جابجایی گره سر دست وسط تسمه نیرو را بین دو بازو به طور مساوی تقسیم نمود.کارابین با عبور از دو رشته تسمه که پشت گره میگذرد،نقطه ثقل کارگاه اول ایجاد میگردد را تشکیل میدهد.با انداختن تسمه دوم به نقطه اتکا سوم و مرکز ثقل کارگاه قبلی و زدن یک گره هشت بر روی دو بازو،نقطه ثقل اصلی کارگاه ایجاد میگردد.

نکته اصلی:
شاید شما وسوسه شده و بجای ایجاد کارگاه استاتیک ،کارگاه دینامیک ایجاد کنید.این روش ایده جالبی در کارگاه های سری یا کارگاه های شبکه ای نیست.در صورت کنده شدن و حذف شدن یکی از نقاط کارگاه و تغییر در طول بازوهای کارگاه و شک حاصل از آن،تاثیر منفی بسیار جدی در استحکام کلی کارگاه وارد میگردد.
شکست یک نقطه کارگاه شکی را به سایر نقاط کارگاه وارد کرده و نیروی وارد برآنها را افزایش داده و از استحکام آنها می کاهد.این بدان معناست که کارگاه های کوچک ایجاد شده موثر نبوده و کارایی خود را نخواهند داشت و بار بیشتری به کل سیستم وارد میگردد و در صورتیکه کارگاه بر روی بستر سنگی نامناسب ایجاد گردیده باشد،این عمل بسیار خطرناک بوده و میتواند منجر به از بین رفتن کل کارگاه گردد.

اگر مجبور به ایجاد دینامیک بودید حتما و حتما تمامی نقاط کارگاه از استحکام مناسبی برخوردار باشند.

تحلیل نیرو ها:

در شکل سمت چپ یک کارگاه سه نقطه ای دیده میشود که بصورت معمولی ایجاد گردید است.در این صورت نیرو وارد بر مرکز ثقل کارگاه بصورت مساوی بین نقاط تقسیم میگردد و سهم هر نقطه کارگاه یک سوم نیروی وارد بر کل کارگاه است.

در شکل سمت راست یک کارگاه سه نقطه ای که به روش کارگاه های شبکه ای -سری  Anchors in-series  زده شده است دیده میشود.همانطور که می بینید،بار وارد بر کل کارگاه را میتوان به راحتی بین نقاط تقسیم کرد و اگر نقاط اتکا کارگاه ضعیف باشند با گسترش آن و ایجاد کارگا های کوچکتر نیروی وارد بر آنها را کاهش داد.

 

 محاسبه نیروهای وارد بر کارگاه توسط نرم افزار Rescue Rigger

منبع :»» http://www.climbing.com

هرگونه بازنشر این مطلب،منوط به درج منبع وبلاگ کلاهه(kolaheh.persianblog.ir)  و نام مترجم میباشد.
کلمات کلیدی: نکات فنی ،کلمات کلیدی: نکاتی در مورد کارگاه ها ،کلمات کلیدی: نرم افزار آموزشی ،کلمات کلیدی: tech tips
 
مجله کوهنوردی Climbing September- 2014
شنبه ۱ شهریور ۱۳٩۳  

دانلود مجله  Climbing نسخه ی  September 2014 :

Climbing Magazine - September 2014 (47 MB)

 

بازنشر این مطلب،با درج منبع وبلاگ کلاهه(kolaheh.persianblog.ir)بلامانع میباشد.

 


کلمات کلیدی: climbing magazine ،کلمات کلیدی: مجله کوهنوردی