کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

ابزار Ropeman
سه‌شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۳  


Ropeman ابزاریست چفت شونده؛جایگزین یومار،جهت صعود بر روی طناب که تقریبا تمامی قابلیت های یومار را دارد.این ابزار کم حجم و سیک و جمع جور بر روی هارنس اکثر سنگنوردان دیده میشود و کاربرد های وسیعی در سنگنوردی،کوهنوردی آلپی،کوهنوردی در زمستان و سنگنوردی Sport  و امداد و نجات دارد.

بزرگترین مزیت ابزارRopeman امکان آزاد سازی آن در شرایط تحت بار می باشد که در عملیات امداد و نجات بسیار مهم است.

New Ropeman 1

شرکت Wild Country این ابزار را در دو مدل که دارای فک دنده ای و فک خاردار (شبیه یومار و T-bloc) هستند طراحی و تولید کرده است.Ropman طراحی جدید فک و بدنه امکان استفاده آن هم بر روی طناب و هم بر روی تسمه ایجاد کرده است.


New Ropeman 2

Ropeman 2 هایی که با فک خاردارد طراحی شده اند مخصوص کارهای یخچالی بوده و همچنین برای غارنوردی مناسب هستند.این ابزار ها از فولاد ضد زنگ تولید شده و برای طنابهای قطر 8mm-13mm مناسب میباشند.این ابزار به Ropeman Mk2 معروف است.

 • Stainless cam 174ph
 • 3 Sigma rated
 • Rope diameter 8mm-13mm
 • Two new colours for easy identity
 • CE EN567, UIAA 126
 • Weight 92g

ولی 1 Ropeman با فک دنده ای برای استفاده در محیط خشک و غیر آلوده مناسب بوده و آسیب بسیار کمتری به پوسته طناب وارد میکند.این ابزار ها از آلیاژ آلومینیوم تولید شده و برای طنابهای با قطر 10mm-13mm مناسب میباشند.این ابزار به New Ropeman 1 معروف است.

 • Alloy cam 7075 T6
 • 3 Sigma rated
 • Rope diameter 10-13mm
 • Two new colours for easy identity
 • CE EN567, UIAA 126
 • Weight 62g

New Ropeman ها دارای استاندارد های CE EN567, UIAA 126 می باشند.

این شرکت اقدام به تولید یک مدل جدیدتر به نام Ropeman 3 نیز نمود که به دلیل عدم چفت شوندگی بر روی طناب و لیز خوردن آن،اقدام به جمع آوری این مدل از بازار نمود.

در لینک زیر علت جمع آوری مدل Ropeman 3 از بازار را دیده میشود.

 YouTube : Ropeman MK3 Slipping

منبع : http://www.ukclimbing.com

هرگونه بازنشر این مطلب،
منوط به درج نام مترجم و وبلاگ کلاهه(kolaheh.persianblog.ir) میباشد.

 


کلمات کلیدی: نکات فنی ،کلمات کلیدی: tech tips
 
مجله کوهنوردی Climbing - December 2014 - January 2015
شنبه ۱٥ آذر ۱۳٩۳  

دانلود مجله  Climbing

نسخه ی  Climbing - December 2014 - January 2015 :

Climbing Magazine - Climbing - December 2014-January 2015 (47 MB)

 

بازنشر این مطلب،با درج منبع وبلاگ کلاهه(kolaheh.persianblog.ir)بلامانع میباشد.

 


کلمات کلیدی: مجله کوهنوردی ،کلمات کلیدی: climbing magazine
 
تحلیل نیروها در کارگاه ها-قسمت دوم-Analysis of the Tension in a Climbing Anchors
سه‌شنبه ٤ آذر ۱۳٩۳  

Analysis of the Tension in a Climbing Anchors
Part 2

در قسمت قبل با دو روش آزمایش محیطی و برایند نیرو ها به تحلیل نیروهای وارد بر کارگاه پرداختی.در این قسمت به تجزیه و تحلیل و محاسبه نیروهای وارد بر کارگاه با استفاده از فرمول های ریاضی و مثلثاتی پرداخته و کارگاه ایمن را با کارگاه مثلث مرگ آمریکایی American Death Triangle یا مقایسه میکنیم.


نیروی وارد بر کارگاه F load است که این نیرو با توجه به زاویه بین بازوهای کارگاه؛دارای دو برایند F1y ,F2y در محور Y ها و F1x,F2x در محور X هاست.نیروهای F1x,F2x چون در جهت مخالف یکدیگر هستند،همدیگر را خنثی میکنند.فقط نیروهای F1y ,F2y میمانند که مجموع این دو نیرو،نیروی وارد بر کارگاه که F_load میباشد را در حالت تعادل نگه میدارد.اگر مجموع این نیرو ها از نیروی وارد برکارگاه کمتر باشد،کارگاه از بین میرود.

طبق معادله مثلثاتی نیروی وارد بر هر یک از بازوهای کارگاه برابر است با

F2Y = F2 * Cos(θ/2)

چون دو بازو داریم پس : 

FN = F1Y + F2Y

FN = (1/2* Cos(θ/2))FY

FN /FY = (1/2* Cos(θ/2)) = M

FN = M * FY

اگر مقدار نیروی وارد بر کارگاه ثابت باشد، نتیجه میگیریم که نیروی وارد بر هر یک از بازوهای کارگاه به مقدار زاویه بین دو بازو وابسته است. و با بهینه کردن مقدار این زاویه، مقدار نیروی وارد بر کارگاه به حداقل میرسد.

M نشان میدهد که چند برابر نیروی FN به هر یک از بازوهای کارگاه وارد میشود.نمودار تغییرات M را براساس تغییرات زاویه بین دو بازو در شکل زیر ترسیم شده است.

در نمودار مشاهده می کنیم نیروی وارد بر هر کدام از بازوهای کارگاه در زاویه صفر درجه، نصف نیروی وارد بر کارگاه می باشد که در واقع نقطه مینیمم نمودار است و بهترین زاویه برای برقراری کارگاه محسوب می شود.
مقدار تغییرات نیروی وارد بر هر کدام از بازوی کارگاه برای افزایش زاویه تا 40درجه غیر محسوس بوده و برای افزایش زاویه تا 60درجه ناچیز می باشد ولی برای زوایای بزرگتر از 60 درجه نمودار شیب شدیدی پیدا کرده و مقدار تغییرات نیروی وارد بر هر کدام از بازوی کارگاه به شدت افزایش پیدا می کند پس می توان نتیجه گرفت مناسب ترین مقدار برای زاویه بین بازوهای کارگاه،زوایای کوچکتر از 60 درجه می باشد.

 

American Death Triangle :

در نمودارهای زیر هم مقدار نیروی وارد برکارگاه V و کارگاه مثلت مرگ آمریکایی با یکدیگر مقایسه میگردد.

 در نمودار زیر نسبت نیروی وارد بر نقاط کارگاه مثلث مرگ بر کارگاه V شکل دیده میشود

منبع تصاویر »» http://www.drcruzan.com/MathRockClimbingAnalysis.html

**نمودار ها با استفاده از نرم افزار طراحی نمودارهای ریاضی FX Graph 4.0  ترسیم شده است.

 هرگونه بازنشر این مطلب،
منوط به درج نام مترجم و وبلاگ کلاهه(kolaheh.persianblog.ir) میباشد.

 

مطالب مرتبط:

تحلیل نیروها در کارگاه ها-قسمت اول-Analysis of the Tension in a Climbing Anchors

قوانین برقراری کارگاه ها - EARNEST و تاریخچه آن-قسمت اول

قوانین برقراری کارگاه ها - EARNEST و تاریخچه آن-قسمت دوم


کلمات کلیدی: نکاتی در مورد کارگاه ها ،کلمات کلیدی: نکات فنی ،کلمات کلیدی: tech tips