کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

نـــــوروز خجسته باد
دوشنبه ۸ فروردین ۱۳۸٤  

نــــــــــوروزتـان

همراه با شكفتن بهــــــــــــار

آرزوهــــــــــايتان

مبـــــــــــارك باد

سرزمين من  ساحت بی انتهای آفتاب   و آرامش آدمی ست ...    ( کورش كبير )

برنامه ايـــــران گـــــردی

مدت : ۸  روز

ديدار از جاذبه های طبيعی و تاريخی ايران :

قلعه ايزد خواست ـ پاسارگاد ـ نقش رستم ـ تخت جمشيد ـ تنگ بوالحيات ـ شهر بيشاپور و معبد آناهيتا ـ نقش های عظيم ساسانيان در تنگ چوگان ـ بوشهر ـ دشت مند ـ سفر در كرانه های خليج فارس ـ بندر چارك ـ جزيره كيش ( ۲روز ) ـ بندر خمير و ديدار از جنگل های روی آب ( حرا ) ـ بندر عباس ـ جزيره هرمز ( قلعه پرتغالی ها ) ـ بازگشت از مسير يزد ...

تاريخ شروع برنامه :  پنج شنبه ۲۷/۱۲/۸۳