کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

امروز کاظم پرواز کرد
یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٦  

امروز کاظم پرواز کرد


بالاخره کاظم فریدیان و حسین نظر به عنوان اولین تیم ایرانی امروز صبح در میان بدرقه دوستان تهران را به مقصد پاکستان ترک کردند.کاظم فریدیان به قصد صعود کی 2 و حسین نظر به قصد صعود برودپیک.

در همین رابطه:

مصاحبه میراث خبر با کاظم فریدیان

فریدیان: «قله "کی دو"به دلیل تاریخ حماسی و همین‌طور شانس بسیار کم صعود از دیگر قله‌های بلند جدا می‌شود. از طرفی فکر می‌کردم این قله به دلیل اهمیتی که در جهان کوه‌نوردی دارد برای جلب نظر حمایت‌کننده‌های مالی سوژه‌ی مناسبی باشد که اشتباه بود.»

مراسم بدرقه کاظم و حسین نظر در فرودگاه