کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

سهراب سپهري
یکشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٦  

پرده را برداريم؛
بگذاريم كه احساس هوايي بخورد

سهراب سپهري