کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

تنهایی
شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٦  

وقتی خدا تو رو به لبه صخره هدایت می کنه، بهش کاملاً اعتماد کن. فقط یکی از این دوتا اتفاق میافته :
یا می گیردت وقتی می افتی،
یا بهت یاد میده پرواز کنی.