کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

همايش تمدن آراتا
چهارشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٦  

همايش تمدن آراتا

به نام خالق كوير

معمار زيبا آفرين با خاك و خاك بستري خلق نمود كه از ديدنش ساعت ها غرق در حيرت خواهي شد و پي خواهي برد كه بي سنگ و رنگ ، بي سفال و متال و بي شومينه و آيينه هم مي توان زيبايي آفريد.

كوير شهداد با موج موج جبينش و بند بند كلوتهايش دست ارادت بر سينه نهاده و حضور آسماني تان را در بزم بي رقيب طبيعت (سومين همايش تمدن آراتا) پاس مي دارد.

همايش طي روزهاي 15 ،16 ، 17 آذر ماه در دو مرحله انجام مي پذيرد.جهت آگاهي از نحوه ، زمان ثبت نام و اطلاعات تكميلي برنامه تا مورخه25/8/86 با شماره هاي دبيرخانه تماس حاصل فرماييد.

دبيرخانه همايش

تلفكس : 

2527167-0341 

09133416673 

09131419110