کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

حرف پاييزي
دوشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٦  

 

by : Mohsen@2006

پاييز هيچ حرف تازه‌اي براي گفتن ندارد
با اين همه
وقتي از منبر باد بالا مي‌رود
درخت‌ها چه زود به گريه مي‌افتند .

ارفع ده ؛ آذر ماه85