کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

باشکوهترین قله های جهان
دوشنبه ٥ فروردین ۱۳۸٧  

یک مجموعه عکس در کتابی به نام « قله های جهان » توسط انتشارات وایت استارز منتشر شده که در آن عکس های باشکوهترین و زیباترین قله های جهان به معرض نمایش درآمده است.

تصویر زیبای جبل موسی یا کوهستان سینا با قله ای به ارتفاع 2285 متر در کشور مصر.
 
دورنمای باشکوه قله اورست ، مرتفع ترین قله جهان در سلسله جبال هیمالیا در مرز میان نپال و تبت.
 
قله مون بلان در رشته کوه های آلپ میان فرانسه و سوئیس که با ارتفاع 4811 متر مرتفع ترین قله اروپا محسوب می شود.
 
قله کینابالو در کشور مالزی به شکل یک گنبد عظیم از جنس گرانیت به ارتفاع 4101 متر است که پیرامون آن از جنگل های انبوه پوشیده شده است.
 
قله باشکوه روبسون به ارتفاع 3954 متر در کشور کانادا و جنگل هایی که در دامنه آن مشاهده می شود.
 
قله کوه آتشفشان « اوی دوانیولنگایی » یا « کوه خدا» که دارای دو دهانه آتشفشانی است و به ارتفاع 2886 متر در کشور تانزانیا در جنوب مرز با کنیا واقع شده است.
 
قله «لو نارانخو دِ بولنس» به ارتفاع 2519 متر باشکوه ترین قله رشته کوه های «دس پیکوس دِ ائوروپا» است که در منطقه آستوریئس در شمال اسپانیا قرار دارد.
 
قله کلیمانجارو با حدود 6000 متر ارتفاع در کشور تانزانیا مرتفع ترین قله قاره آفریقا است که بر دشت پهناور آمبوسلی اشراف دارد.
 
قله کوک به ارتفاع 3754 متر بلندترین قله رشته کوه های مجمع الجزایر نیوزیلند است که قوم بومی مائوری آن را شکافنده ابرها می نامند.
 
تصویر دیواره شمالی قله هوآسکاران به ارتفاع 6768 متر در رشته کوه های آند در کشور پرو.