کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

 
شنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٤  

جمعه ۱۴/۵/۸۴ صعودخط الراسی کلون بستک(۴۱۶۵)سرکچالها

سرکچال۱(۴۱۳۴)، سرکچال۲(۴۱۵۸)، سرکچال۳(۴۲۱۵)

سر قرار برنامه دوست عزیزی رادیدم که ازدیدنش خیلی خوشحال شدم. این عزیز همنورد کسی غیر از احسان نوپتسه نبود. از آخرین دیدارمان 2 ،۳ ماهی می گذشت. یک همنورد خوب دیگر نیز امروز به گروه ما پیوست، خانم سهیلی .بعد از رسیدن امیر و عباس ساعت 6:45 به طرف گردنه دیزین حرکت کردیم. نرسیده به فشم مهدی برای خرید تنقلات توقف کرد من هم پیاده شدم و منتظر فرامرز و بقیه بچه ها بودم. یک آن جواد قاسمی را توی یکی از ماشین های عبوری دیدم . آره چشمام درست میدید خودش بود. ماشینشون جلوتر نگه داشت . بعد از احوال پرسی و رد و بدل کردن ایمیل خداحافظی کردیم. ساعت 8 بود که به گردنه دیزین رسیدیم . بچه ها زود تر از ما رسده بودند و بعد از رسیدن من فرامرز طبق معمول افسانه آشنایی من و خودش را تعریف کرد .......
خلاصه وقت رفتن شد و ما از جاده خاکی بسمت ایستگاه مخابرات حرکت کردیم. و آنجا بساط صبحانه را بپا کردیم و ساعت 9 با گرای 50 درجه در جهت شمال شرقی به سمت قله ادامه مسیر دادیم. حرکتمان به سمت قله همراه با صحبت های شیرین سهراب و شوخی های فرامرز و بچه ها با او بود. ساعت 12 به قله رسیدیم. استراحتی کوتاه  همرا با چند عکس یادگاری. از روی قله آزاد کوه در سمت شمال در گرای 10 درجه و گردنه ورزاب و برج  در شمال شرقی و قله توچال در جنوب غربی با گرای 195 درجه دیده می شود. سرکچالها را گرای 115 درجه می بینیم و با همین گرا  سوار بر خط الراس به طرف سرکچال 1 حرکت می کنیم. ابتدای حرکت با مسیر تیغه ای و شیب زیاد مواجه شدیم . ساعت 3 بود که به یک جانپناه سنگی در مسیر حرکت رسیدیم . GPS فاصله مستقیم از کلون بستک تا اینجا را 3100 متر نشان می دهد. در زمان حرکت ما شاهد آسمانی آبی با ابرهای زیبا بودیم. ابتدای یال سرکچال 1 دو تیم شدیم. تیم 1 سعی داشت با حرکتی سرعتی تا سرکچال 3 صعود کند و تیم 2 قصد صعود سرکچال 1 را داشت. و پس از بازگشت تیم 1 با هم به سمت پناهگاه لجنی حرکت کنیم.
ما سرکچال 1 را در ساعت 17 صعود کردیم (به قول عباس زدیـــــم) . تاسرکچال 2 راه کمی بود . 15 دقیقه بعد سرکچال 2 صعود شد و ما به سمت یال صعود سرکچال 3 ادامه مسیر میدادیم. ساعت 17:25 سرکچال 3 با ارتفاع 4215 صعود شد.مسافت طی شده از کلون بستک تا سرکچال 3 حدود 9200 متر بود. پس از استراحتی کوتاه فرود را به سمت پناهگاه لجنی شروع کردیم. به پناهگاه که رسیدیم ساعت 19 بود و تازه ما نهار خوردیم آخه این چه وقت نهار بود من نمی دونم. باید از فرامرز پرسید. بعد از نهار به سمت روستای سپیدستان حرکت کردیم.ساعت 20 :45 به روستا و کنار جاده رسیدیم.

تصاویر ماهواره ای البرز مرکزی - خط الراس سرکچالها- خلنو-نرگس ها و آزادکوه