کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

برای یک بهاری دیگر
یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٧  


... وقت زیادی تا پایان روز باقی نمانده بود ولی باز هم منتظر بودم،
و این فکر مدام آزارم می داد که اکنون که هستم
چند دوست مرا یاد کردند؟
و بعد از مرگم،
زمانی که دیگر نیستم ؛چقدر در یادشان می مانم ؟
و آیا کسی یادی از من خواهد کرد...؟
.
.
.
ای دوست قبولم کن و جانم بستان
مستم کن وز هر دو جهانم بستان
با هر چه دلم قرار گیر بی تو
آتش به من اندر زن و آنم بستان


پی نوشت:شعر از مولانا