کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

دشت زیبای فندقلو
شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٧  
دشت فندقلو

دشت فندق‌لو در استان اردبیل و در ۱۶ کیلومتری شهرستان اردبیل واقع شده است، جنگل فندق لو بعلت نزدیکى به شهر نمین و سهولت دسترسى از جاده بین شهرى اردبیل ـ آستارا همواره به‌عنوان یک منبع تفرجگاهى مطرح بوده است. این جنگل یکى از اراضى تفرجى جنگلى است که به فاصله 10 کیلومتر از شهر نمین و 30 کیلومتر از شهر اردبیل قرار گرفته و در حال حاضر به کانون عمده اى از فعالیتهاى فراغت بدل شده است. نظر به اینکه درخت فندق نسبت به سایر درختان جنگلى وضعیت غالب دارد این منطقه فندق لو نامیده میشود. این منطقه در سطحى به طول تقریبى 25 کیلومترى پراکنده است که از شرق خانقاه علیا واقع در مسیر جاده بین شهرى نمین ـ آستارا شروع و با جهت شمال غربى ـ جنوب شرقى در شرق روستاى حور خاتمه مى یابد.
 
 
 
 
 
 

کلمات کلیدی: دشت فندقلو