کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

کلاهه
سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٧  
 
 

 
به من گفتی که دل دریا کن
ای دوست
همه دریا از آن مـا کن
ای دوست
دلــم دریا شد و دادم بـه دستت
مکش دریا به خون
پروا کن ای دوست
مکش دریا به خون پروا کن ای دوست.