کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

 
یکشنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٤  

 برودپيك صعود نشده است !

پس از عدم تائيــــــدخبر صعود يك كوه نورد ايرانی به قله ی برودپيك ، توسط مراكز و سايت های معتبری كه به انعــــــــكاس اخبار فعاليت های كـــــــوه نوردی در منطــــــــقه هيماليا می پردازند ، كاظم فريديان در طــــی تماسی تلفنی عنــــــوان نمود كه موفـــــــق به صعود قله ی اصلی برودپيك نشده است !

ادامه خبر در وبلاگ كلاغ ها ...