کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

دلتنگی
یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٧  

 

 

من اینجا بس دلم تنگ است
و هر سازی که می‌بینم


 بدآهنگ است
 بیا ره توشه برداریم
قدم در راه بگذاریم

 ببینیم آسمانِ هر کجا
 آیا همین رنگ است؟!؟

 

شعر »» مهدی اخوان ثالث
عکس »» شیراز ،سپیدان؛فروردین 86

 


کلمات کلیدی: سپیدان