کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

مادرم روزت مبارک
سه‌شنبه ٤ تیر ۱۳۸٧  

 

...به بهشت نمی روم

    اگر

    مادرم آن جا نباشد.

 

حسین پناهی.

 

* پی نوشت : می گویند قشنگ ترین حس دنیاست....مادر بودن!!!