کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

بدرود
سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٧  

بدرود محسن جان...

 

عکس: محسن عسکری

"سفر ذات زندگی است.

هر سفر ابتدا و انتهایی دارد همچون مرگ و زندگی،

کوتاه یا بلند، آسان یا دشوار، بی زاد راه یا پربار و هموار،

با همراهی دلخواه و نادلخواه، یا یکه و تنها.


سفر تجربه منحصر به فردی است در سیر آفاق و انفس،

خاصه آنکه به انتظار آن بوده باشی! همچون رهایی از زندان یا تولد کودکی از پس ماه‌ها یا سال‌ها!


سفر پاسخی به روح جستجوگر آدمی است برای دیدن، شنیدن و آموختن،

برای خارج شدن از چرخ عادات آن‌چه تاکنون زیسته‌ای،

این‌که زمین و زمان خود را یگانه و بی نقص نپنداری،

این‌که دیگرانی هستند در اقلیمی دیگرگون.

 

سفر دریچه‌ای به جهان درون و بیرون آدمی است برای تماشا..."

 

"نقل از وبلاگ محسن"

 

آبشار چله گاه
شیراز ؛سپیدان
فروردین 86

 


کلمات کلیدی: شیراز ،کلمات کلیدی: سپیدان ،کلمات کلیدی: آبشار چله گاه