کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

ژرفای خیال
دوشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٧  

 

                                                                                                                       عکس : محسن عسگری

 

همه میپرسند
چیست در زمزمه مبهم آب
چیست در همهمه دلکش برگ
چیست در بازی آن ابر سپید
روی این آبی آرام بلند
که ترا می برد اینگونه به ژرفای خیال...

 

 

درفک؛آبان 87


کلمات کلیدی: درفک