کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

نوروز خجسته باد
یکشنبه ٩ فروردین ۱۳۸۸  

 

                                                                                عکس : محسن عسگری

 

سر اُمد زمستون

شکفته بهارون

گل سرخ خورشید

باز اُمد و شب شد گریزون

 

 

منظره عکس: تفرش؛باغات اشتریه

 


کلمات کلیدی: تفرش