کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

برنامه ایرانگردی نوروز 88
پنجشنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸۸  

 

بازدید از جاذبه های طبیعی و تاریخی :

طبس،خرو علیا و سفلی،ازمیغان،دیهوک،اصفهک،کریت،سرند،ماودر،معظم آباد،علی آباد،منطقه حفاظت شده نایبند،روستای تاریخی زردگاه ونایبند،دره وآبگرم مرتضی علی ،طاق شاه عباسی،بندتاریخی 700ساله کریت،آبگرم دیگ رستم،قلعه اسماعیلیه،ارگ حکومتی طبس و باغ گلشن و قله نایبند.

 

 


کلمات کلیدی: ایرانگردی