کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

حال همه ما خوب است،ولی ...
پنجشنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸۸  

 

 

گرگها خوب بدانند در این ایل غریب
گر پدر مرد، تفنگ پدری هست هنوز
گرچه مردان قبیله همگی کشته شدند

توی گهواره چوبی پسری هست هنوز
آب اگر نیست نترسید، که در قافله مان
دل دریایی و چشمان تری هست هنوز

 

 

 

 

پ.ن 1:حال همه ما خوب است ،ولی تو باور مکن

پ.ن 2:شعر،زهرا رهنورد