کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

ایران همیشه هست...
پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳۸۸  

 

                                                                                                                               دماوند،دشت آزو

هرگز سکوت من علامت انتحارم نیست،
قلبم اگر شکست لحظه مرگ کارم نیست،
ایران همیشه هست هر کجا که سلامی هست،
در عمق آن سلام از شرافت پیامی هست....
ف.فرخزاد


کلمات کلیدی: دماوند ،کلمات کلیدی: دشت آزو