کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

جایی بالاتر از ابر ها...
دوشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸۸  

 

                                                                                                                          عکس: محسن عسگری

هنوز در جستجوی تو ام

من آزمودم مدتی، بی تو ندارم لذتی
کی عمر را لذت بود بی ملح بی پایان تو


مولانا.