کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

 
چهارشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٤  

مرگ راينهولد مسنر

جسد کوهنورد مشهور اروپايي در كوه های آلپ پيدا شد. رويايي تلخ که به حقيقت پيوست

جنازه کوهنورد ايتاليايي – اتريشي پس از هفته ها جست و جو در ارتفاع 4500 متري کوه هاي آلپ کشف شد.

منبع خبر :سرود كوهستان