کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

Aid Climbing
سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩  

 

                                                                                 عکس : محسن عسگری

Aid Climbing,Tehran,Iran 

 

سنگ نیش نیش در منطقه بند یخچال و در شمال شرقی زمین فوتبال و بالای آن قرار گرفته و ظاهرا مکانی بوده که در زمان شاه دانشجویان قصد ساختن پناهگاهی را در این مکان داشتند و مقدماتی را نیز فراهم آورده بودند ولی ساواک مطلع شده و پروژه   ساخت پناهگاه لو رفته و منتفی می شود.اولین بار به همراه مرحوم خلیلی بروی این سنگ رکاب زدم.
روحش شاد و یادش گرامی.

 


کلمات کلیدی: aid climbing