کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

خط الراس سرخاب
سه‌شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٩  

 

شاید بارها و بارها این خط الراس زیبا را دیده اید،زمانی که از برای صعود شاهزاده گردن کج البرز؛در جاده یوش به بلده به سمت روستاهای نسن یا کلاک پیش می روید،شاید رویای صعودش را در ذهن داشته اید.بقول عزیزی حتی اگر تنها در فکرمان هم بمانند ولی باز همانجا هم کلی دوست داشتنی  است و هیجان‌انگیز بنظر می‌رسد.مثل آزاد کوه است و علم و چپکرو و دوبرار،باید طلبیده بشوی.دوستش دارم با همه سختی هایش.با آن سنگ های نامطمئن و ریزشی و شکننده اش،با آن فرود 30 متری اش و در آخر با آن دره زیبای روستای کوچک دونای علیا.با هم ببینیم.

پیشاپیش از کیفیت عکسها معذرت می خواهم ،دلیلش آلودگی بیش از حد هواست.

عکسها در ادامه


 

 


کلمات کلیدی: خط الراس ،کلمات کلیدی: خط الراس سرخاب