کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

یاد ایام...
شنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٩  

 

                                                                                                                          عکس: محسن عسگری

                                                                                                                              

یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتیم
در میان لاله و گل آشیانی داشتیم

 

* جبهه جنوبی دماوند ؛ خرداد 86


کلمات کلیدی: دماوند