کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

چکاد گذری با یاد دوستان...
پنجشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٩  

 

 

رسید از دوست پیغامی که مستانرا نظر کردم
شدم من مست پیغامش ز خود بیخود سفر کردم
چوره بردم بکوی دوست کی گنجم دگر درپوست
بیفکندم ز خود خود را رهش را پا ز سر کردم
چوجان آهنگ‌جانان کرد وصل دوست شد نزدیک
ز پا تا سر بصر گشتم سراسر تن نظر کردم


فیض کاشانی

 

پ.ن:مثل فیس بوکی ها، این دوستان در عکس تگ شدند.:دی

محسن،ابوذر،میثم،احسان،منصور،مهدی،وحید ،حمید و دکتر مرتضی...