کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

نبرد سایه و خورشید
یکشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٩  

 

عکس : محسن عسگری

جبهه شمالی دماوند؛آبان 89

تن به سایه نمی‌دم، من پر از روشنی‌ام...

 

پ.ن: ترانه باران،دکتر ایرج جنتی عطایی