کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

 
یکشنبه ۸ آبان ۱۳۸٤  

عکسهای زيبا از جنگل در وبلاگ زمين ترانه ای عاشقانه ...