کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

دره نورد
پنجشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٠  

 

 

*عکس: محسن عسگری

*آبشارهای شاهاندشت

*مرداد ماه ٩٠

در پیمایش دره ها معمولا با کارگاه های طبیعی یا منصوعی مواجه می شویم که به علت قرار گرفتن در سطح  آماده شدن و فرود بر روی آن ها بدقلق بوده و گاه از همان اول فرود کلاهکی است؛روش پیشنهادی شما برای فرود ایمن چیست؟

 

از بخش کامنت ها:

آقای علی نژاد:

برای فرودهایی که از ابتدا کلاهک است میباید به صورت نشسته و یا دست نشسته ابتدا فرودرفت.

 


کلمات کلیدی: دره نوردی