کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

قله لاس پشته
چهارشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٠  

 

قله لاس پشته یا لاسه پشت(کسر حرف پ) در جنوب شهرستان فومن قرار دارد.برای صعود میتوان از مسیر روستای شفت قله رودخان که مسیری است با شیب متوسط و یا از مسیر قلعه رود خان که شیب تند تری نسبت به مسیر شفت دارد استفاده نمود.همچنین از سمت شمال از روستای آب بر در طارم زنجان نیز صعود میشود.مسیر بسیار زیبا با چشم انداز های فوق العاده.لاس پشته یک قله دو کوهانه است که یکی را لاسه پشت و دیگری را مُل بهار می گویند که تقریبا” هم ارتفاع لاس پشته و در کنارش با ارتفاع ۲۶۷۰ متر قرار دارد.

 

دوستانم در این برنامه :حسین سبک روح،مصطفی صادقی و محمد حسین اسلامی


کلمات کلیدی: لاس پشته ،کلمات کلیدی: لاسه پشت ،کلمات کلیدی: مل بهار