کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

 
یکشنبه ٤ دی ۱۳۸٤  

قله همهن ۳۵۹۰

ساعت 7 صبح فلكه چهارم تهران پارس را به مقصد روستاي امامه واقع در  منطقه رودبار قصران ترك نموديم. روستا در فاصله 7 كيلومتري از جاده فشم قرار دارد. در فاصله حدودا یک و نيم كيلومتر مانده به امامه در كنار پل پياده شديم و سمت شمال حركت كرديم . صبحانه را دركنار چشمه صرف كرديم .
سپس فرامرز مسير صعود را بر روي نقشه توپوگرافي توضيح داد . براي رسيدن به قله همهن , دو قله فرعي را بايد صعود مي كرديم تا به روي تيغه هاي قله اصلي برسيم. ساعت 8:45 حركت را آغاز نموديم. براي رسيدن به اولين قله فرعي يه يال بلند را پيش رو داشتيم. ساعت 10 بارش برف آغاز شد و ما به آرامي پيش ميرفتيم . اولين قله فرعي در ارتفاع 3190 در ساعت 12:15 صعود شد و ما بر روي خط الراس قرار گرفته بوديم و طبق نقشه بايد در گراي 45 درجه در جهت غرب حركت مي كرديم. در ابتداي حركت بر روي خط الراس فقط بارش برف بود ولی لحظه به لحظه بر شدت بوران و مه افزوده مي شد ,در بعضی جاها ارتفاع برف به خيلی زياد بود و بازهم زحمت برف كوبی با امير و شهاب بود , با اين وجود تا قله فرعي دوم با ارتفاع 3480 صعود كرديم و اين قله در ساعت 14:30 صعود شد.
براي رسيدن به قله اصلي زمان كمي داشتيم و به پيشنهاد فرامرز تصميم به بازگشت گرفتيم.