کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

دوره مدرسی نقشه خوانی-کار با قطب نما و GPS
پنجشنبه ۱ آبان ۱۳٩۳  

امسال بنا بر ضرورت و شرایط و همچنین نیاز به مربیان این دو رشته اقدام به برگزاری دو دوره دیگر مدرسی در رشته های نقشه خوانی و کار با قطب نما و همچنین مدرسی GPS نموده ایم . لذا خواهشمندیم واجدین شرایط با شرکت در این دوره ها در تکمیل مدرسان این دوره ها به ما یاری رسانند . 

برای دیدن اصل خبر در سایت فدراسیون ، به این دو لینک مراجعه کنید : 

http://msfi.ir/archive/announcements-archive/4996-2014-09-24-16-39-19

http://msfi.ir/archive/announcements-archive/4999--gps

با آمادگی کامل در دوره ها و تست حضور داشته باشید چون کیفیت فدای کمیت نخواهد شد :)

منبع :از وبلاگ حمید شفقی

ثبت نام مدرسان نقشه خوانی و کار با قطب نما در آزمون ورودی مدرسی GPS تا پایان وقت اداری ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۳  تمدید شد.

اصل خبر در سایت فدراسیون :

http://msfi.ir/archive/announcements-archive/5167--------gpsکلمات کلیدی: دوره های آموزشی ،کلمات کلیدی: دوره های ناوبری