کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

 
پنجشنبه ۱ تیر ۱۳۸٥  

گزارش تصويری از نمايشگاه عكسهای حميد يعقوبی

به پــــــرواز در آی : عنوان نمايشگاه عكسهای حميد يعقوبی از كوهنوردان كشورمان كه در نگارخانه سيحون در خيابان وزرا , كوچه چهارم شماره ۳۰ از ۲۷ خرداد تا ۱ تيرماه برگزار گرديد.

 

به گفته ايشان بزودی عكسهای بيشتری از اين كوهنورد در سايت رامند می بينيم.

درآخرين روز توانستم از نمايشگاه بازديد كنم ; جای همه خالی بود ...