کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

 
دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٥  

در فـــراق يار

جناب آقای سيد ابوالقاسم تمجيدی يكی ديگر از كوهنوردان و مربيان  پيشكسوت جامعه كوهنوردی ايران  و رئيس هيئت كوهنوردی تفرش به ديار باقی رخت بربست.  امروز در تماسی كه با مهندس احمدی از اعضائ هيت كوهنوردی تفرش داشتم از اين خبر غم انگيز و تاسف بار مطلع گشتم. وبلاگ كلاهه درگذشت اين كوهنورد برجسته را به خانواده محترم و همنوردان اين عزيز از دست رفته  تسليت مي گويد. روحش در اوج و راهش پر رهرو باد.

كه يكي هست و هيچ نيست جز او
وحـــــــده لا الـــــه الا هــــــــــــــو
.
.