کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

 
سه‌شنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸٥  

روز جوان مبارك

آخه نمي دونيد كه ما جوانها كپسولي از انرژي هستيم. موضوع ما جوانها به اندازه سرطان مهم است .اين تعبير دبير ستادبزرگداشت هفته جوان است از جوانان.

روزنامه شرق