کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

 
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٥  

اولين نمايشگاه عكس و كليپ ديجيتال كوهستان

واحدفرهنگی گروه کوهنوردی نمونه در نظر دارد اولين نمايشگاه عکس و کليپ ديجيتال کوهستان را به مناسبت روز جهاني کوهستان،در ۲۰آذر ماه۸۵ برگزار نمايد.