کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

 
دوشنبه ٦ آذر ۱۳۸٥  

اصفهان شهر جاودانه ها ی تاریخی

در مورد شهر قشنگ ودوست داشتنی اصفهان شنيده ام كه ميگويند :
(هرکس با صحت وسلامت به این دیار (اصفهان) سفر کند در آن بیمار نگردد و آن کس نیز که بیمار است بدان پای گذارد بهبودی وسلامت خویش را بازیابد).
شهری که تجلي گاه تلاقی اقتصاد و فرهنگ است و خاستگاه نسخ دست نوس ,مینیاتورها  ,بناهای یادبود ,کاشی های معرق و مساجد می باشد که محصولی از قرن ها تمدند. شهری که به آن لقب نصف جهان داده اند.
من كه خيلي دوستش دارم شما رو نمي دونم و فکر نمی کنم توي ايران قشنگ تر از اصفهان داشته باشيم , البته نبايد شيراز را هم دست كم گرفت.