کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

 
یکشنبه ٦ اسفند ۱۳۸٥  

فكر تاريكي و اين ويراني

بي خبر آمد تا با دل من

قصه ها ساز كند پنهاني.

اين شب چقدر تاريك است!

ديگران را هم غم هست به دل،

غم من، ليك، غمي غمناك است.

.: سهراب :.