تکنیک ها و مهارت های یخنوردی - قسمت پنجم

تکنیک های و مهارت های صعود

محسن عسگری
مدرس درجه 3 یخ و برف فدراسیون کوهنوردی ج.ا.ا.

Will GAdd یخ نورد حرفه ای کانادایی تجربیات خود را در یخنوردی و صعودهای ترکیبی در کتاب Ice & Mixed Climbing: Modern Technique آورده است.ویرایش دوم این کتاب که در سال 2011 منتشر شده است با تلاش دوست عزیز و کوهنوردم محسن انواری بدست من رسیده است.آنچه میخوانید ترجمه فنی و تدوین مطلب تکنیک های صعود است که در این کتاب آمده است.

صعود یخ عمودی ترتیب تکراری سه حرکت اصلی است: چمباتمه زدن، ایستادن و ضربه زدن است.

تکنیک Swing : ضربه زدن با تبر یخ


برای در هنگام ضربه زدن از مچ دست و حالت گشتاوری آن استفاده کنید.این کار باعث میشود که تبر یخ با وزن خود در یخ فرو رود.


دست ها را خیلی به عقب نبرید.اگر دست های شما بیش از حد به عقب برده شود و با کتف خود بخواهید حالت گشتاوری ایجاد کنید و ضربه بزنید،دچار خستگی و گرفتگی عضله میشود.

از جایگذاری‌های قبلی یا حفره ها و شکاف های ایجاد شده طبیعی استفاده کنید،یا چندین دفعه ضربه بزنید تا تبر ما بخوبی بر روی یخ بنشنید .ضربه ای که میزنید نباید سست و نامطمئن باشد ،چرا که حرکات بعدی شما که SQUAT  است،به این ضربه بستگی دارد.حداقل فاصله دو تبر یخ شما می بایست 30 سانتیمتر باشد.اگر فاصله دو تیر یخ خیلی به هم نزدیک باشد با توجه به جنس یخ احتمال شکنندگی سطح یخ و در رفتن تیر شما وجود دارد و نیز تعادل را در میتواند به هم بزند.حال نیروی رو به پایینی به ابزارتان وارد کنید تا تبر خیلی بهتر در یخ درگیر شود تا زمانی که به آن فشار و نیروی رو به پایین وارد می‌کنید در همان حالت باقی می‌ماند.


دست کشیده شده خود را از ضربه جدید میتوانید آویزان کنید و به آن استراحت دهید. باید در شرایط آرام و راحتی باشید مانند وقتی که روی نردبان ایستاده‌اید که یک دست بالا و دیگری پایین قرار دارد و هر دو پایتان روی یک پله نردبان است. اگر حس میکنید تعادل ندارید یا احساس کشیدگی در عضلات دارید معمولا به این دلیل است که ابزار بالاییتان از یک سمت خارج از محدوده است یا پاهایتان در یک سطح قرار ندارد.

نکته : برای در آوردن تبر یخ ، با حرکات بالا و پایینی که به آن وارد می سازید از یخ خارج کنید.هیچگاه تبر را چپ و راست نکنید که بان کار باعث آسیب دیدن به تیغه تبر یخ و حتی شکستن آن میشود.هیچگاه دو تبر یخ رو همزمان از یخ خارج نسازید.

نکته: همانطور که ضربه میزنید می‌شوید به تبر خود نگاه کنید که جایگذاری آن درست باشد، ولی بعد از آن که تبر به یخ متصل شد سر خود را به سمت پایین بیاورید. یخنوردان بی تجربه به یک سمت نگاه می‌کنند؛ افراد با تجربه می‌گذارند که کلاه ایمنی شان در مقابل ریزش خرده های یخ قرار بگیرد.

مطالب مرتبط :

تکنیک ها و مهارت های یخنوردی - قسمت اول : پیچ یخ

تکنیک ها و مهارت های یخنوردی - قسمت دوم: کارگاه آبلاکف

تکنیک ها و مهارت های یخنوردی - قسمت سوم: تکنیکSQUAT-چمباتمه زدن

تکنیک ها و مهارت های یخنوردی - قسمت چهارم:تکنیکSTAND- استقرار

قوانین برقراری کارگاه ها - EARNEST و تاریخچه آن-قسمت اول

قوانین برقراری کارگاه ها - EARNEST و تاریخچه آن-قسمت دوم

کارگاه های شبکه ای -سری Anchors in-series

 

منابع :

1- Ice & Mixed Climbing: Modern Technique
By : Will Gadd-2011

2-http://www.ukclimbing.com  
By :George McEwan

 3-تصویرسازی : Jamie Givens و www.redbull.ir

هرگونه بازنشر این مطلب،
منوط به درج نام مترجم و وبلاگ کلاهه(kolaheh.persianblog.ir) به عنوان میباشد.


/ 0 نظر / 81 بازدید