پرواز در بهمن - یادواره جانباختگان حادثه بهمن 88

همنوردان آهنین عزم مان

آنچه از آنها رفت چسمی بود که جان بی باک و پرشتابشان را تاب نیاورد،
لاجرم روان پاکشان به کوهستان پیوست و آنچه از آنان ماند یادی است سرشار از خاطره های ماندگار و تکرار این آموزه که :
 

مـوجیـم و وصل ما از خود بریدن است
ساحل بهانه است رفتن رسیدن است

 


بزرگداشت ٨٩/١١/٩ ساعت ١٧ تا ٢٠خانه شهریاران جوان نمایشگاه عکس ١١ تا ٨٩/١١/١۴ ساعت ١۶ تا ٢١ باشگاه دماوند حضور بر سرمزار (بهشت زهرا) ٨٩/١١/٧  ساعت ١۴ تا ١۶

/ 0 نظر / 4 بازدید