جایی بالاتر از ابر ها...

 

                                                                                                                          عکس: محسن عسگری

هنوز در جستجوی تو ام

من آزمودم مدتی، بی تو ندارم لذتی
کی عمر را لذت بود بی ملح بی پایان تو


مولانا.

/ 0 نظر / 6 بازدید