قوانین برقراری کارگاه ها - EARNEST و تاریخچه آن-قسمت دوم

استفاده از کلمات اختصاری برای قوانین کارگاه ها در طول دهه گذشته محبوبیت خاصی پیدا کرده است.برای مدتی هر کسی تعریفی خاصی از قوانین یک کارگاه ایده آل را ارائه میکرد که در ذیل به چند نمونه از آن اشاره می کنیم.
میگویند RENE اولین بار توسط یک راهنمای کوهستان سواحل شرقی ابداع شده است.این قوانین عبارتند از:

RENE
• Redundant:چند نقطه ای بودن کارگاه
• Equalized:نیرو و فشار برابر بر روی بازو ها
• No:
• Extention:جلوگیری از بوجود آمدن شک به کارگاه در اثر تغییرات ناگهانی طول بازوها
(حذف شدن یک بازو).

جان لانگ در کتابهای  How to Rock Climb یک قانون دیگر و علامت اختصاری دیگر به این مجموعه اضافه کردو آن قانون Strong/Secure به معنی مستحکم و ایمن بودن کارگاه،با علامت اختصاری  "S" بود.

درسال 2008 در کتابچه نکات فنی مربیان موسسه AMGA به نام  AMGA Single Pitch Instructorقوانین دیگری نیز مطرح گردید.در چاپ جدید SERENE دیده میشود،که قانون  "Efective" به معنی موثر بودن با علامت"E" آمده است.

کتابهای معروف دنیای کوهنوردی همچون  Freedom of the Hills, Rock Climbing: Mastering the Basic Skills, and Alpine Climbing: Techniques to Take You Higherقوانین مهم دیگری مطرح شده است و بجای قوانین SERENE قوانین ERNEST که به تفصیل قسمت قبلی به آن اشاره شد آمده است.

SERENE

• Equalized:نیرو و فشار برابر بر روی بازو ها
• Redundant:چند نقطه ای بودن کارگاه
• No:
• Extention:جلوگیری از بوجود آمدن شک به کارگاه در اثر تغییرات ناگهانی طول بازوها
(حذف شدن یک بازو).
• Secure/Solid:مستحکم
• Timely:بهنگام

قانون "Timely"  به معنی به موقع با حرف اختصاری "T" بخوبی میتواند قانون  "Efective" به معنی موثر بودن با حرف اختصاری "E" را پوشش دهد.

قوانی دیگری نیز مطرح است :

IDEAL

•Integrity : یکپارچگی کل کارگاه و هر قطعه درون آن
•Doubled  : چند نقطه ای بودن کارگاه
•Equal Tension : نیرو و فشار برابر بر روی بازو ها
•Angles appropriate : زوایای مناسب بین بازوها
•Loading : بار ، فشار

کوهنوردان اروپایی مخصوصا فرانسوی ها، آلمانی ها و اسپانیایی ها این اصطلاحات را خیلی مناسب نمی دانند.ایده این قوانین به طور کلی بی عیب و نقص است اما در پیاده سازی همه این قوانین در شرایط خاصی میتواند دشوار باشد.

قوانین برقراری کارگاه ها - EARNEST و تاریخچه آن-قسمت اول

منابع :
American Alpine Institute
www.ukclimbing.com
www.canyoneering.net
Rock climbing essential skills & techniques-(Mountain Leader Training Handb)
BY: Libby peter;second edition


هرگونه بازنشر این مطلب،
منوط به درج نام مترجم و وبلاگ کلاهه(kolaheh.persianblog.ir) میباشد.

 

 

/ 0 نظر / 60 بازدید